Letselschade na auto-ongeluk

Regel kosteloos de schadevergoeding

Auto-ongelukken: het komt veel voor. Er raken jaarlijks 430.000 mensen betrokken bij een auto-ongeluk en daarvan belanden er 130.00 op de spoedeisende hulp (bron: Fondsslachtofferhulp.nl).

De gevolgen van een auto-ongeluk kunnen ernstig en soms blijvend zijn. Het is dan goed om te weten dat u in een aantal gevallen recht hebt op schadevergoeding. Wij helpen u gratis om deze te krijgen. Op deze pagina vindt u alle informatie over letselschadevergoeding na een auto-ongeluk.

Wat is letselschade?

Allereerst: wat is letselschade precies? Bij letselschade gaat het om financiële schade als gevolg van letsel. Bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk. Financiële schade bestaat uit lichamelijke, geestelijke en materiële schade. Daarvoor kunt in veel gevallen een schadevergoeding krijgen. Dit kan alleen als het letsel door de ander veroorzaakt is, oftewel: als de tegenpartij aansprakelijk is.

Gevolgen van een auto-ongeluk met letselschade

Raakt u betrokken bij een auto-ongeluk, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn:

 • U verliest inkomen doordat u na het ongeluk niet of niet meer volledig kunt werken;
 • U heeft (lange tijd) medische hulp nodig;
 • U heeft na het ongeluk tijdelijk of permanent hulp in de huishouding nodig;
 • Bij het ongeluk zijn uw spullen beschadigd geraakt, denk hierbij aan uw kleding, een laptop of een mobiele telefoon;
 • U kunt niet meer sporten;
 • U loopt studievertraging op door het ongeluk;
 • U moet regelmatig naar het ziekenhuis, de huisarts of naar andere zorgverleners en bent daarbij afhankelijk van de taxi;
 • Het ongeluk heeft mentaal veel impact waardoor u niet meer durft auto te rijden.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Letselschade claimen na auto-ongeluk

Heeft u bij het verkeersongeluk met de auto letselschade opgelopen? En is de andere partij schuldig aan het auto-ongeluk? Dan kunt u de letselschade verhalen op een aansprakelijke tegenpartij of diens verzekering. experts van Letselschade.nl zijn hierin gespecialiseerd.

U krijgt advies over de schadevergoeding, zij helpen u bij de aansprakelijkstelling, gaan in gesprek met de tegenpartij en zetten alles op alles om voor u een eerlijke letselschadevergoeding te behalen.

Soms gebeurt het dat de tegenpartij doorrijdt na het ongeluk. U weet dan niet wie deze persoon is. In zo’n geval kunt u voor uw letselschadevergoeding beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Letselschade.nl helpt u hierbij.

Aansprakelijkheid automobilist

Is de tegenpartij aansprakelijk, dan heeft u recht op schadevergoeding. Daarvoor is het belangrijk dat u de tegenpartij aansprakelijk stelt. Het schadeformulier dat u invult na het ongeluk is daarbij een belangrijk document. Bij vraag 3 op het formulier kunt u aangeven dat er gewonden zijn.

Letsel is een breed begrip. Noteer daarom ook hoofdpijn, spierpijn of nekpijn. Dit soort klachten kunnen betekenen dat u bij het auto-ongeluk een whiplash heeft opgelopen. Vaak ontstaan deze klachten pas na een paar dagen. Naast deze tip over vraag 3 op het schadeformulier hebben we nog 9 andere waardevolle tips bij het invullen van het schadeformulier.

Bezoek na het ongeluk altijd direct een arts. Vraag de arts om op papier te zetten dat uw letsel het gevolg is van de aanrijding. Om een letselschadevergoeding te krijgen heeft u namelijk bewijs nodig. Letselschade.nl staat u hierin bij.

Van achteren aangereden (kop-staart botsing)

Een kop-staartbotsing komt vaak voor. Vaak loopt het goed af, als de snelheid niet zo hoog is en iemand net even te laat remt bij het stoplicht. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij slachtoffers met grote snelheid van achteren werden aangereden.

Wie is nu aansprakelijk bij een kop-staartbotsing? In de meeste gevallen is dat de automobilist, brommer, scooter of motorrijder die u van achteren aanrijdt. Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze situatie. Onze experts hebben veel ervaring met letselschade na een kop-staartbotsing. Zij kunnen dan ook goed uw kansen inschatten in geval van een letselschadeclaim.

Stappenplan na auto-ongeluk

 1. Veiligheid boven alles. Zorg dat u op een veilige plek gaat staan, als dat kan. Zoek medische hulp of laat een ander dat doen en laat de politie komen.
 2. De politie maakt een proces-verbaal: een schriftelijk verslag waarin een aantal feiten staan).
 3. Vul het schadeformulier Schrijf zo veel mogelijk op, niet alleen de datum en het tijdstip, maar ook de weersomstandigheden, hoe het wegdek eruitzag, de gegevens van de tegenpartij en diens voertuig, hoe de aanrijding is veroorzaakt en vraag of er getuigen zijn en noteer ook hun contactgegevens.
 4. Verzamel álles wat te maken heeft met de schade door het auto-ongeluk. Denk aan kapotte kleding, lichamelijk letsel, schade aan spullen, etc.
 5. Neem contact op met een letselschade-expert. Lees hier hoe de letselschade-expert samen met u aan de slag gaat.

Schadeformulier: wel of niet ondertekenen?

De meeste automobilisten hebben een schadeformulier in de auto. U kunt dat schadeformulier het beste alléén ondertekenen als de beschrijving van het ongeval volgens u helemaal klopt. Klopt de beschrijving niet? Of kunt u zich de aanrijding niet volledig herinneren? Onderteken dan niet!

Tegenpartij rijdt door na ongeluk: wat nu?

Soms gebeurt het dat de veroorzaker van het auto-ongeluk onverzekerd is. Of de veroorzaker is niet bekend, bijvoorbeeld omdat deze na het ongeluk is doorgereden. Daarvoor is er het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds is er voor mensen die door een motorvoertuig letselschade hebben opgelopen, maar deze niet vergoed krijgen. De letselschade-expert helpt u om een beroep te doen op dit Waarborgfonds.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Welke schade kunt u vergoed krijgen na een auto-ongeluk?

Er bestaan twee soorten schadevergoeding: materiële schadevergoeding en immateriële schadevergoeding. Hieronder zetten we de verschillen op een rij:

Materiële schadevergoeding

Dit gaat kort om de bocht om schade waar u een bedrag aan kunt koppelen. Bijvoorbeeld:

 • U loopt inkomsten mis doordat u niet kunt werken;
 • U moet medische kosten betalen;
 • U moet revalidatiekosten betalen;
 • U heeft kosten doordat u met de taxi moet reizen;
 • Uw belkosten stijgen door het ongeluk;
 • U maakt (buiten)gerechtelijke kosten door een rechtszaak.

Smartengeld: immateriële schadevergoeding

Immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • Leed;
 • Pijn;
 • Eenzaamheid;
 • Gederfde levensvreugde.

Hier leest u meer over de verschillende soorten schadevergoeding. De hoogte van smartengeld wordt gebaseerd op Het Smartengeldboek.

Whiplash na auto-ongeluk

Hoofdpijn, pijn in uw nek of de spieren rond uw nek: het kan allemaal voorkomen na een auto-ongeluk, zeker wanneer u van achteren wordt aangereden (kop-staartbotsing). Het is belangrijk dat u deze klachten noteert op het schadeformulier en dat u een arts laat kijken en om een schriftelijke verklaring vraagt. Het kan namelijk zo zijn dat u een whiplash heeft. Meer weten over whiplash en letselschadevergoeding na whiplash? We hebben er een aparte pagina over gemaakt.

Letselschade: gratis rechtsbijstand

In Nederland is het goed geregeld als het gaat om letselschade die u heeft opgelopen door schuld van een ander. Het is wettelijk zo bepaald dat de aansprakelijke partij uw materiële en immateriële schade moet vergoeden en daarnaast de juridische kosten voor bijstand buiten rechte.

Berekenen letselschadevergoeding

Een letselschadevergoeding berekenen is niet eenvoudig, omdat er veel aspecten zijn om rekening mee te houden. Onze experts hebben hier veel ervaring mee. Dit telt allemaal mee:

 • De aard van uw letselschade;
 • Hoeveel pijn u heeft (geleden);
 • Hoe ernstig uw letsel is;
 • Hoe lang uw herstel duurt;
 • Of u (blijvende) littekens heeft;
 • Uw leeftijd;
 • In hoeverre u zelf schuld had aan het auto-ongeluk.

Letselschade.nl: aangesloten bij Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van Letselschade.nl zijn aangesloten bij Nationaal Keurmerk Letselschade. Zo weet u zeker dat u te maken hebt met een betrouwbare partij. het NKL bestaat sinds januari 2021 en is een initiatief van De Letselschade Raad. Dit keurmerk toont aan dat al onze 14 vestigingen professionele en betrouwbare belangenbehartigers zijn en voldoen aan de hoge eisen die De Letselschade Raad stelt.

Wat moet ik doen om een letselschadevergoeding te claimen?

Heeft u letselschade opgelopen bij een auto-ongeluk? Onze letselschade-experts helpen u graag met het claimen van een schadevergoeding. De letselschade-expert kijkt niet alleen naar de situatie zoals die nu is, maar ook naar toekomstige schade. Bij Letselschade.nl geen juridisch jargon, maar heldere taal. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en wat er op welk moment gebeurt.

Wij hebben letselschade-experts in elke provincie. Er is altijd een expert bij u in de buurt. Neem direct contact op met een jurist of laat u terugbellen.

Vragen & antwoorden over letselschade en letselschadevergoeding

U heeft niet elke dag te maken met letselschade – gelukkig! We kunnen ons dan ook voorstellen dat u nog veel meer vragen hebt dan we op deze pagina misschien beantwoord hebben. Daarom hebben we hieronder een overzicht gemaakt met nog veel meer vragen en antwoorden. Zit uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen over letselschade na auto-ongeval

Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?

Hoe lang een letselschadezaak duurt bij verkeersongevallen verschilt sterk per zaak. Elke letselschadezaak is namelijk anders. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de duur van een letselschadezaak. Daarbij kunt u denken aan:

 • de ernst van het letsel;
 • de impact van het letsel op het dagelijks leven van een slachtoffer;
 • de tijdsduur van het herstel.

Dat betekent dat hoe complexer de zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Daarnaast zal de duur van een letselschadezaak ook afhankelijk zijn van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. De duur van een letselschadezaak kan variëren van enkele maanden tot aan enkele jaren.

Heeft u recht op smartengeld na een verkeersongeval?

Als letselschadeslachtoffer heeft u na een verkeersongeval recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de emotionele schade die u hebt opgelopen na het ongeval, het is dus een vergoeding voor alle geleden pijn en verdriet.

Deze onzichtbare schade kan niet in geld worden uitgedrukt. Het is om deze reden dan ook niet mogelijk om op voorhand aan te geven hoe hoog uw vergoeding aan smartengeld zal zijn. Het berekenen van smartengeld is specialistisch werk, onze letselschadejuristen claimen kosteloos het maximale smartengeldbedrag voor het slachtoffer.

Wel zijn er een aantal factoren belangrijk bij het berekenen van de hoogte van uw schadevergoeding. Zo zal onder andere gekeken moeten worden naar het type letsel dat u hebt opgelopen, de tijdsduur van het herstel, de pijn die u hebt geleden, of er sprake is van blijvend letsel, of u littekens overhoudt aan het ongeval, de mate van arbeidsongeschiktheid, de impact van het ongeval op uw leven en uw leeftijd. Aan de hand van deze punten zal de hoogte van uw smartengeld berekend worden.

Wanneer is uw verkeersongeval verjaard?

Elke vordering heeft een verjaringstermijn. Zo ook een letselschadevordering. Op grond van artikel 10 lid 3 WAM heb je drie jaar de tijd om een schadevergoeding te claimen via de WAM-verzekering. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment van het verkeersongeval.

Wat kunt u zelf doen bij een verkeersongeval?

Als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval door het toedoen van een ander en u hebt letsel opgelopen, dan is het erg belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te vergaren. Wij geven alvast twee tips om voortvarend van start te gaan met het verhalen van een schadevergoeding.  Om te bepalen of er recht is op vergoeding van de schade moet namelijk vastgesteld kunnen worden hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en of er mogelijk verkeersfouten zijn gemaakt.

Schadeaangifteformulier

Het is aan te raden om direct na een verkeersongeval een schadeaangifteformulier in te vullen met de wederpartij. Het schadeaangifteformulier moet door beide partijen worden ondertekend. Het schadeaangifteformulier wordt, nadat het is ondertekend door beide partijen, aangemerkt als een onderhandse akte. Dat betekent dat daaruit het bewijs voortvloeit dat de schade is ontstaan zoals beschreven staat op het schadeaangifteformulier. Met het schadeaangifteformulier kunnen we de toedracht van het ongeval en de schuldvraag aantonen. Dit is alles bepalend voor de aansprakelijkheid. Het is belangrijk om het schadeaangifteformulier ter plaatse in te vullen, omdat u daarmee voorkomt dat in een later stadium onenigheid ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag.

Informeer de (huis)arts

Daarnaast is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een arts te raadplegen. Dit om aan te tonen dat de klachten gerelateerd zijn aan het ongeval. Neem daarna zo spoedig mogelijk contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt.

Wat zijn de kosten van juridische hulp bij verkeersongeval?

De juristen van Letselschade.nl kunnen u kosteloos bijstaan als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval waarbij het ongeval te wijten valt aan de wederpartij. Het is belangrijk dat u na een ongeval bewijs verzamelt over de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag.

Na een verkeersongeval is het belangrijk om een schadeaangifteformulier te ondertekenen met de wederpartij. Daarmee voorkomt u dat later discussie ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag. Mocht het echt niet mogelijk zijn om een schadeaangifteformulier ter plekke in te vullen, omdat bijvoorbeeld één van de partijen met een ambulance is meegenomen naar het ziekenhuis, dan is een getuigenverklaring ook voldoende. De voorkeur bij getuigenverklaringen gaat uit naar een onafhankelijke getuige. De toedracht kan verder ook worden bewezen middels een politierapport. De politie moet dan echter wel ter plaatse zijn gekomen. Samengevat kan de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag worden aangetoond middels een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport.

Daarnaast kunnen we u kosteloos bijstaan als u een schadeverzekering voor inzittende (SVI) of een schadeverzekering voor opzittende (SVO) hebt. In dat geval hoeft u de toedracht van het verkeersongeval en de schuldvraag niet te bewijzen.

Welke schade wordt vergoed na een verkeersongeval?

Als slachtoffer van een verkeersongeval hebt u recht op schadevergoeding wanneer u als gevolg van een verkeersongeval letsel hebt opgelopen. Als gevolg van het letsel dat u hebt opgelopen maakt u vaak veel kosten. Een belangenbehartiger kan helpen om de totale schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Waar bestaat deze schade uit?

Bij schade wordt onderscheid gemaakt in materiële schade en immateriële schade. Materiële schade kan uitgedrukt worden in geld. Zo moet u wellicht na het ongeval behandeld worden in het ziekenhuis. Deze kosten vallen in sommige gevallen onder uw verplichte eigen risico. Daarnaast kan het zijn dat u door het letsel niet meer kunt werken, waardoor u inkomsten misloopt. Ook dit zijn voorbeelden van materiële schadeposten.

Daarnaast kunt u als gevolg van een verkeersongeval ook immateriële schade oplopen. Immateriële schade kan niet uitgedrukt worden in geld. Immateriële schade is de schade die u lijdt als gevolg van verdriet, pijn en verlies aan levensvreugde na een verkeersongeval. Als slachtoffer van een verkeersongeval hebt u recht op smartengeld voor de geleden immateriële schade. De aansprakelijke wederpartij dient zowel de materiële schade als de immateriële schade te vergoeden.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button