Dé rechtshulp en startpagina bij letselschade

Claim uwLetselschade Bel Gratis0800 - 0112

Organisch Psycho Syndroom (OPS)

15 januari 2007

Organisch Psycho Syndroom, OPS, is een ernstige aandoening van het zenuwstelsel die kan ontstaan als gevolg van (beroepsmatige) blootstelling aan organische oplosmiddelen.

De ziekteverschijnselen van OPS

  • moeheid
  • vergeetachtigheid
  • concentratiestoornissen
  • cognitieve functiestoornissen
  • psychische klachten

Op termijn leiden de klachten tot definitieve uitval uit het arbeidsproces. De risicopopulatie bedraagt circa 500.000 personen werkzaam in een groot aantal bedrijfstakken waar blootstelling aan organische oplosmiddelen plaatsvindt.

Jaarlijks 300 nieuwe OPS slachtoffers

Geschat wordt dat het aantal OPS-slachtoffers in Nederland thans circa 2.500 bedraagt. Jaarlijks worden circa 300 nieuwe gevallen verwacht. Voor nadere informatie over OPS wordt verwezen naar het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten te Amsterdam.

Medische causaliteit

De causale relatie tussen hersenschade en het werken met oplosmiddelen of andere neurotoxische stoffen is moeilijk vast te stellen.

Hoe nuttig is deze pagina?

Dé rechtshulp en startpagina bij letselschade

GratisDirect hulp Bel Gratis0800 - 0112