Dé rechtshulp en startpagina bij letselschade

Claim uwLetselschade Bel Gratis0800 - 0112

Loonschade

Naast verhaal van directe schade is ook verhaal van indirecte schade mogelijk. Het gaat hierbij om zogenoemde afgeleide schade, zoals loonschade. Werknemers kunnen als loonschade verhalen al hetgeen de werknemer zelf had kunnen vorderen ware zijn salaris niet doorbetaald. Letselschade slachtoffers kunnen dus niet meer vorderen aan loonschade dan het netto doorbetaald salaris.

Sinds juni 2008 is er een bepaling aan Artikel 6:107 BW op het gebied van loonschade toegevoegd waarin staat bepaald dat de werkgever ook recht heeft op vergoeding van zijn re-integratiekosten. Dit betekent dat de verhaalbare loonschade bestaat uit het netto doorbetaald salaris + alle redelijke kosten van re-integratie.

Meest recente artikelen

Reïntegratie van letselschadeslachtoffers lastig in Limburg

27-01-2012

Hoewel wij (red.) van een aantal arbeidsdeskundigen al mochten vernemen dat de reïntegratie…

Vrouw justitia

Loonschade en loonbestanddelen 4/5 (1)

15-12-2009

Met loon wordt bedoeld het naar een bepaalde tijdsruimte vastgestelde loon. Op andere…

Vrouw justitia

Loonschade – netto of bruto?

26-07-2009

Het verhaalsrecht voor loonschade is beperkt tot het netto door de werkgever doorbetaalde…

Vrouw justitia

Loonschade van de werkgever

17-03-2009

Bij het uitvallen werknemer, vanwege het letsel, is de werkgever op grond van…

Vrouw justitia

Loonschade is een regresrecht

18-12-2008

De juridische term voor het verhalen van loonschade is: het regresrecht, dat evenals…

Meer artikelen uit deze categorie