Dé rechtshulp en startpagina bij letselschade

Claim uwLetselschade Bel Gratis0800 - 0112

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade als gevolg van letsel zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. Psychische schade als gevolg van een traumatische gebeurtenis zoals ontucht, verkrachting of het meemaken van een ernstig ongeval valt (vaak) onder onder aantasting in de persoon. De hoogte van smartengeld vastellen en het berekenen van smartengeld is niet eenvoudig. Smartengeld gaat immers om immateriële, niet (direct) zichtbare schade en is daarom moeilijk in bedragen vast te stellen.

Het bepalen van smartengeld kan een langdurig proces zijn, aangezien pas bij een medische eindsituatie de hoogte van het smartengeld wordt berekend. Er is sprake van een medische eindsituatie wanneer het letsel is genezen of wanneer er geen verbetering van het letsel mogelijk is. Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld wordt door een letselschade deskundige gekeken naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken.

Voor het claimen van smartengeld moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
• er moet een aansprakelijke tegenpartij zijn
• er moet bewijs zijn van die aansprakelijkheid
• er moet bewijs zijn dat de schade (het letsel) het gevolg is van het ongeval
• de tegenpartij financieel verhaal kunnen bieden (al dan niet via een verzekering)
• er is sprake van een medische eindsituatie

Meest recente artikelen
smartengeldbedragen, smartengeldzaken, smartengeld

Bedragen in smartengeldzaken stijgen ‘voorzichtig’ 5/5 (1)

18-01-2018

Goed nieuws voor slachtoffers van letselschade: het lijkt erop dat de bedragen in smartengeldzaken in…

chroom 6, kankerverwekkende verf, smartengeld

Smartengeld bedrag van negenduizend euro om werken met Chroom-6 5/5 (1)

28-12-2017

Minimaal negenduizend euro. Dat is het smartengeld bedrag dat oud-werknemers die bloot zijn…

Heeft duur van lijden invloed op hoogte smartengeldbedrag? 5/5 (2)

27-04-2017

Heeft de nabestaande van een slachtoffer dat lang moest lijden recht op een…

Geeft een klein ongeval ook recht op smartengeld? 3.25/5 (4)

28-10-2016

Wist u dat ook slachtoffers van een klein ongeval smartengeld kunnen claimen? De…

Wat is de hoogte van smartengeld na een beledigende tweet? 4.5/5 (2)

26-08-2016

Iemand beschadigen via een beledigende tweet. Het komt regelmatig voor. Soms zo ernstig dat…

Meer artikelen uit deze categorie

Pagina 1 van 3123