Dé rechtshulp en startpagina bij letselschade

Claim uwLetselschade Bel Gratis0800 - 0112

Verjaringstermijn

Op grond van art. 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt een absolute verjaringstermijn van 20 jaren bij letselschade en een relatieve verjaringstermijn van vijf jaren na het bekend worden met de schade en de daarvoor aansprakelijke partij. De zinsnede ‘bekend worden met de schade’ moet subjectief worden genomen. Het is aan de aansprakelijke partij die zich op verjaring van de vordering beroept om te bewijzen dat het slachtoffer bekend was met de (letsel)schade.

Art. 3:310 lid 2 BW bepaalt dat vorderingen uit letselschade en overlijdensschade pas verjaren na 30 jaren in het geval van milieuschade en schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de zin van art. 6:175 BW.

Art. 3:310 lid 5 BW bepaalt dat in afwijking van de absolute verjaringstermijn van 20 jaren, de relatieve verjaringstermijn van vijf jaren uit lid 1 en de verjaringstermijn van 30 jaren uit lid 2, een vordering uit letselschade danwel overlijdensschade pas vijf jaren na de dag waarop men bekend werd met de schade en de aansprakelijke partij verjaart.

Meest recente artikelen

Verjaring in het verkeersrecht bij letsel 5/5 (1)

03-04-2012

De mogelijkheid om de WAM-verzekeraar (de verzekeraar van een gemotoriseerd voertuig) of het…

Achmea aansprakelijk voor vergeten van stuiten verjaringstermijn!

17-02-2012

Hoge Raad | 03 februari 2012 | BV2719 | 10/04120 Ons hoogste rechtscollege…

Relatieve- 5 jr. En absolute verjaringstermijn 20 jr. 2/5 (2)

10-04-2009

Naast de relatieve verjaringstermijn van vijf jaar bij letselschade kent men ook de…

Verjaring van letselschade 4/5 (1)

29-09-2008

Autoverzekeraar/ WAM – 3 jaar Relatieve verjaring – 5 jaar Absolute verjaring –…

Vrouw justitia

Het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7:942 BW

29-03-2008

De minister heeft de gelegenheid van het wetsvoorstel deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade…

Meer artikelen uit deze categorie