Terug naar overzicht
± min

1 op 15 werknemers loopt lichamelijk letsel op tijdens werk

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat is 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die wordt uitgevoerd door TNO en CBS.

Lichamelijk letsel na ongeval

Ongeveer 70% van de werknemers met een arbeidsongeval liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Ruim 20% liep uitsluitend geestelijke schade op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag. En bij bijna 10% betrof zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde door het ongeval één dag of langer.

Vaker letsel bij mannen
In 2013 was bij 5,3% van de vrouwen sprake van een arbeidsongeval, bij mannen was dat 7,6%. Mannen doen vaker gevaarlijk werk dan vrouwen. Sinds 2005 is het aandeel arbeidsongevallen bij mannen licht gedaald. Bij vrouwen nam het aandeel aanvankelijk toe, maar bleef sinds 2008 vrij stabiel. Deze ontwikkelingen hangen samen met de afname van het aantal werkzame mannen in de bouw sinds 2001 en met de toename van het aantal werkzame vrouwen in de gezondheidszorg en overheid in de periode 2001-2008.

Meer jonge werknemers met letsel
In 2013 liep 8,2% van de werknemers tot 25 jaar een arbeidsongeval met letsel. Dat is bijna anderhalf keer zo veel als bij de werknemers van 25 jaar of ouder. Werknemers tot 25 jaar verzuimden daarentegen minder vaak na een arbeidsongeval. Slechts 1 op de 3 bleef één dag of langer thuis van het werk. Jongeren zijn vaker werkzaam in de horeca. In die bedrijfstak gebeuren relatief veel arbeidsongevallen, maar die leiden meestal niet tot verzuim van één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor bij werknemers in de horeca, circa 12% was slachtoffer van een ongeval. Ook in de bouw is het aandeel met ruim 8% hoger dan gemiddeld.

Vaker arbeidsongeval buiten kantoortijden

Werknemers die buiten kantoortijden werken, hebben relatief vaak een arbeidsongeval. Zo had in 2013 1 op 8 werknemers die regelmatig in ploegendienst werken een arbeidsongeval. Van de werknemers die regelmatig in het weekend werken, was dat bijna één op tien. Ook gebeuren er relatief veel ongevallen bij werknemers die structureel overwerken. Dit hangt samen met de sector waarin werknemers een baan hebben. In de horeca wordt bijvoorbeeld veel in het weekend gewerkt en in de gezondheidzorg komt zowel in het weekend als in ploegendienst werken veel voor.