Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± 2 min

Heeft u recht op een Wajong-uitkering? 7 feiten over de Wajong-uitkering

Mensen die op jonge leeftijd psychisch en/of fysiek letsel opliepen hadden tot voor kort recht op een Wajong-uitkering. Sinds de aanscherping van de Wajong-regels begin dit jaar is het aantal mensen met een Wajong-uitkering drastisch gedaald. De 7 feiten en cijfers over het recht op een Wajong-uitkering op rij.

1. Aantal personen met recht op Wajong-uitkeringen is met 90% gedaald

In de eerste vier maanden van 2014 kregen 5109 mensen het recht op een Wajong-uitkering, in dezelfde periode van dit jaar waren dat er nog maar 515. De toekenning van de Wajong-uitkeringen is dus met 90 procent gedaald. Verklaring: Vorig jaar stroomden mensen de Wajong in, omdat ze geen wettelijk minimum loon konden verdienen, en ondersteuning nodig hadden. Die mensen komen nu niet meer in aanmerking. Alleen de mensen die nooit meer kunnen werken, hebben recht op een Wajong-uitkering, bijvoorbeeld mensen met ernstige gedragsproblemen of mensen die aan bed gekluisterd zijn.

2. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wajong-regels aangescherpt

Het nieuwe beleid geldt niet voor mensen die al voor 2015 een Wajong-uitkering ontvingen, maar nieuwe jonggehandicapte aanvragers hebben alleen nog recht op Wajong van het UWV als vaststaat dat ze echt nooit meer kunnen werken.

3. Alle andere jonggehandicapten moeten bij de gemeente aankloppen

In het kader van de Participatiewet moeten jonggehandicapten bij hun gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering en begeleiding naar werk. Mede daardoor stijgt het aantal bijstandsuitkeringen nog altijd. Of iemand die recht heeft op een Wajong bij de gemeente ook daadwerkelijk een bijstandsuitkering krijgt, hangt af van zijn woonsituatie. Als diegene huisgenoten heeft met een inkomen, wordt zijn bijstand gekort of heeft hij helemaal geen recht op bijstand.

4. Niet werkende jonggehandicapten met toekomstperspectief ook naar gemeente

Ook jonggehandicapten die op dit moment niet kunnen werken, maar van wie het UWV inschat dat zij in de toekomst mogelijk wel kunnen werken, moeten naar de gemeente. Zij krijgen geen Wajong-uitkering. Dit gaat naar schatting om een groep van 1500 tot 3.000 mensen.

5. Alle gehandicapten die zich bij de gemeente melden voor een uitkering, hebben een sollicitatieplicht

Dit staat in de Participatiewet. Op het moment dat iemand aanklopt bij de gemeente voor een uitkering, krijgt hij een brief waarin staat dat ze wettelijk verplicht zijn om te solliciteren. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om mensen die een uitkering aanvragen op individuele basis te ontheffen van sollicitatieplicht, als hier aanleiding toe is. De gemeenten moeten hierover beslissen.

6. Geen garantiebaan

Jonggehandicapten die worden afgewezen door het UWV, krijgen niet alleen geen Wajong-uitkering, de kans dat ze een garantiebaan krijgen, is ook klein. Ten eerste zijn er nog amper garantiebanen en ten tweede hebben andere groepen voorrang op een garantiebaan, zoals mensen die wel een Wajong hebben of mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale werkvoorziening.

7. UWV start per september 2015 met vooraankondigingen

Vanaf begin september 2015 wordt gestart met de wekelijkse verzending van de vooraankondigingen naar mensen met een Wajong met arbeidsvermogen in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 25 jaar. In deze brief maakt UWV de voorlopige beoordeling aan de Wajonger bekend en verzoekt te reageren wel/niet akkoord met de voorgenomen herindeling via een formulier. Tot eind juni 2017 zullen 251.000 Wajongers worden geïnformeerd over hun indeling. De Wajonger kan online ook zelf nagaan wanneer hij een iets van UWV kan verwachten.

Gratis hulp en advies?

Letselschade.nl geeft altijd gratis hulp en advies over bijvoorbeeld het recht op de Wajong-uitkering of de gevolgen van letselschade. Bel ons op 0880 112 129 of vul ons contactformulier in.