Terug naar overzicht
± min

Aansprakelijkheid

In een situatie dat er een relatie is tussen de arbeidsomstandigheden en de aandoening, kan sprake zijn van een beroepsziekte. Er zal moeten worden gekeken naar de gevallen dat de werkgever iets had moeten doen of juist iets had moeten nalaten, waardoor de schade zou zijn voorkomen.

De werkgevers-aansprakelijkheid is een bijna risico aansprakelijkheid en gaat uit van de aan de werkgever toerekenbare tekortkomingen. Het is diens zorgplicht voor de veiligheid van de werknemer er toe strekkende dat zover redelijkerwijze mogelijk te voorkomen, dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade zal lijden.

Aansprakelijkheid bij uitzendkrachten

De werkgever is het uitzendbureau welke zijn werknemer te werk stelt bij een derde en de zorg voor de veiligheid van de werknemer geheel of gedeeltelijk overlaat aan deze derde, die dan als uitzendbureau (uitlener) aansprakelijk is voor de tekortkomingen van de derde (inlener).