Terug naar overzicht
± min

Aansprakelijkheid dieren.

Als u bent gebeten door de hond van een ander of op een andere manier letsel door een dier heeft opgelopen, dan kunt u de eigenaar van dat dier aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Aansprakelijkheid

De bezitter van een dier is normaal gesproken, aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Hieronder valt ook letselschade. Zelfs als de bezitter geen schuld heeft aan de gedraging van het dier, is hij aansprakelijk. Ook indien het dier buiten de wil van zijn bezitter om handelt, kan de bezitter hierop aangesproken worden. Het moet wel gaan om een dier dat door mensen gehouden wordt. Dieren in het wild zijn veel moeilijker toe te wijzen aan een bezitter. Een bezitter is veelal ook aansprakelijk voor een dier dat weggelopen is. In sommige gevallen kan ook degene die een dier voor een ander onder zijn beheer heeft, aansprakelijk zijn voor de schade.

Onverwacht gedrag

Bij onverwacht gedrag (bijvoorbeeld een paard dat ineens op hol slaat) is alleen de houder van het dier verantwoordelijk. Bij verwachtbaar gedrag is er gedeelde aansprakelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand onvoorzichtig om een paard heenloopt en het paard vervolgens de persoon een trap geeft.
Verzekering
De eigenaar is meestal verzekerd voor schade veroorzaakt door eigen dieren. Maar afhankelijk van de omstandigheden kan de verzekering toch besluiten uw schade niet te vergoeden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van eigen schuld. Niet alle schade die veroorzaakt wordt door eigen dieren, wordt dus door de verzekering vergoed. Dit is bijvoorbeeld het geval als het slachtoffer zich bewust aan bepaalde risico´s heeft blootgesteld, zoals de berijder van een paard in een manege.

Onrechtmatige daad

Bij de schade die door een dier wordt toegebracht, wordt in principe uitgegaan van de eigen energie, het onberekenbare element en de zelfstandige gedragingen van het dier. Als echter iemand een dier ophitst, is er geen sprake van een zelfstandige gedraging van het dier. De bezitter die zijn dier op commando schade laat berokkenen pleegt een onrechtmatige daad. Dat houdt in dat de persoon aansprakelijk gesteld wordt voor de eigen gedraging en niet voor die van het dier.