Terug naar overzicht
± min

Aantal Asbestclaims is toegenomen

2 november 2009 - Ruim driekwart van alle schadeclaims op het terrein van beroepsziekten heeft betrekking op asbestgerelateerde aandoeningen. Bij mesothelioom (asbestziekte) is het aantal meldingen vorig jaar met tien procent gestegen, terwijl de ‘mesothelioom’-schadelast zelfs met 72 procent omhoogging en net boven de tien miljoen uitkwam. Dat blijkt uit de statistiek Beroepsziekten die het Centrum voor Verzekeringsstatistiek onlangs publiceerde.

De jaarlijkse schadelast van beroepsziekten is met ruim veertien miljoen euro slechts een klein deel van de totale AVB-schadelast, die door CVS-statisticus Catalina Mesina op zo’n 324 miljoen euro wordt geschat. “Relatief gezien klein”, nuanceert Mesina, want de andere kant van de medaille is volgens haar dat de schadelast in 2008 met maar liefst 46 procent is toegenomen tot ruim veertien miljoen, waarvan meer dan zeventig procent mesothelioomschade betreft. Mesina: “De bedragen betreffen vooral voorzieningen voor schades die nog openstaan. In tegenstelling tot de RSI-schadelast, die in de laatste zes jaar sterk is afgenomen, blijft de schadelast van mesothelioom maar stijgen: van bijna zes miljoen in 2007 tot ruim tien in 2008.”

Lange latentietijd

Nellie Martens van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) noemt het “op zich niet zo opmerkelijk” dat het aantal asbestclaims nog stijgt. “De latentietijd van asbest is heel lang. Gemiddeld duurt het 38 jaar voordat mesothelioom zich openbaart. In 1993 is het asbestverbod pas van kracht geworden. Dat betekent dat mensen tot die tijd in hun werk kunnen zijn blootgesteld aan asbest en tja, dan zijn we voorlopig nog wel even bezig.”

Het IAS verwacht dat het aantal slachtoffers tot 2017 op zijn minst gelijk blijft of licht zal stijgen. Na 2017 zal het aantal asbestslachtoffers volgens prognose geleidelijk dalen.

Beroepsziekten

Het CVS brengt met de jaarlijkse statistiek Beroepsziekten de ontwikkeling in kaart van het aantal meldingen en de schadebedragen die bij verzekeraars bekend zijn voor de volgende ziekten: mesothelioom, overige asbestgerelateerde ziekten, Organisch Psycho Syndroom (OPS), Repetitive Strain Injury (RSI), gehoorschade en overige beroepsziekten. In 2008 is het aantal beroepsziektenclaims met zes procent gestegen ten opzichte van 2007. Deze stijging is vooral zichtbaar bij meldingen van mesothelioom. De gemiddelde claimgrootte van de beroepsziekten is in 2008 licht gestegen, tot bijna 31.000 euro. “De stijging bedraagt zo’n zes procent, maar ook nu weer geldt dat de stijging van de claimgrootte van alleen mesothelioom het sterkst is gegroeid (met bijna twintig procent)”, besluit Mesina.