Terug naar overzicht
± min

Aantal letselschade claims door medische missers fors gestegen

Het aantal letselschade claims naar aanleiding van letselschade door medische missers neemt een grote vlucht. Betrof in 2012 slechts nog slechts één procent van de behandelde letselschadezaken een medische fout. Inmiddels is het aantal claims opgelopen van 13 procent in 2013 naar maar liefst 20 procent in 2014.

Steeds meer mensen zijn zich bewust van het feit dat een medische fout niet alleen pijn en ellende veroorzaakt, maar ook een fikse financiële letselschadevergoeding kan opleveren. Dit blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Rechtsbijstand Groep. Uit een analyse van zo’n zesduizend meldingen tussen 2012 en 2014 blijkt dat in 2012 nog slechts één procent van de behandelde zaken een medische ging om een misser. Inmiddels is dat opgelopen van 13 procent in 2013 naar 20 procent in 2014. Letselschade advocaten kloppen vaker aan bij zorgverleners.

Stijging medische claims
Terwijl onder de koplopers in letselschade claims – letselschade als gevolg van verkeersongevallen en letselschade op of door het werk – een duidelijke daling optreedt, stijgt het aantal medische claims en ook de hoogte van de uitgekeerde schadevergoeding.

Keerde MediRisk, de grootste medische aansprakelijkheidsverzekeraar in 2009 nog 28.000 uit in 2013 ging het om een bedrag bijna 50.000 euro. De cijfers van de Nederlandse Rechtsbijstand Groep met betrekking tot de stijging van het aantal claims staat echter schril contrast met alle onderzoeken waaruit blijkt dat de patiëntveiligheid de laatste jaren is verbeterd. Zorginstituut Nivel zag bijvoorbeeld het aantal potentieel vermijdbare sterfgevallen in ziekenhuizen dalen tussen 2008 en 2012 van 1960 naar ongeveer 970.

Hebt u onverhoopt letselschade opgelopen als gevolg van bijvoorbeeld een verkeerde diagnose, medicatie, behandeling of operatie? En wilt u de zorgverlener aansprakelijk stellen voor de schade? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0800 – 0112 (GRATIS).