Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Aantal verkeersgewonden met ernstig letsel licht gedaald

Het aantal slachtoffers met ernstig letsel als gevolg van verkeersongevallen neemt licht af. Ten opzichte van 2012 is het aantal ernstig verkeersgewonden in 2013 met 3,6 procent gedaald. Waar in 2012 19.500 verkeersgewonden vielen met ernstig letsel, waren dat er 18.800 in 2013. Dit aantal kwam tot stand met behulp van cijfers van ziekenhuis- en politie die de registratie koppelden.

Het aantal verkeersdoden is in 2013 met 12 procent sterker gedaald. In 2013 kwamen er 570 mensen om, terwijl dat er in 2012 80 meer waren. Dit blijkt uit gegevens van het SWOV. Minister van Verkeer, Melanie Schultz van Haegen, schrijft aan de Tweede Kamer dat de overheid meer inzicht moet krijgen in de problematiek, zodat ze gerichte maatregelen kan nemen. Vanaf 2015 zullen ook de gegevens beschikbaar worden gesteld van ongevallen met letselschade waar de politie niet bij betrokken was, maar waarbij wel ambulances werden ingeschakeld. De minister stelt als doel dat er in 2020 nog maximaal 10.600 verkeersgewonden met ernstig letsel en 500 verkeersdoden vallen. In 2015 komt de minister met voorstellen om hieraan te werken.