Terug naar overzicht
± min

Aantal zwaargewonden in het verkeer stijgt.

Uit onderzoek van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat het aantal letselschadeslachtoffers die zwaargewond in een ziekenhuis zijn opgenomen (geweest) in 2008 ten opzichte van 2007 is gestegen van 16.654 naar 17.636. Deze stijging is voor minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aanleiding om de oorzaak van die stijging te onderzoeken, zo laat hij in een brief aan de tweede kamer weten.

Opmerkelijk is dat uit het onderzoek is gebleken dat daarentegen het aantal verkeersdoden in 2008 is gedaald van 791 naar 750. In het voorjaar van 2010 zal minister Eurlings laten weten welke maatregelen er genomen gaan worden om ook het aantal gewonden te verminderen.

Verder is opvallend dat het aantal zwaargewonden onder fietsers relatief fors is gestegen. Eurlings zal de uitkomsten van deze eerste analyse op korte termijn bespreken met de fietsersbond.