Terug naar overzicht
± min

Adres en folder Ombudsman Schadeverzekeringen

Taak ombudsman
De ombudsman waakt dat de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf niet wordt geschaad en toetst aan normen van redelijkheid, billijkheid en zorgvuldigheid. Ook zullen de diverse interne bedrijfsregelingen van belang kunnen zijn. Bij de behandeling van de klacht kan ook een (externe) deskundige worden geraadpleegd. Of indien noodzakelijk een medisch adviseur of arbeidsdeskundige.

Klacht tussenpersoon verzekeraar?
Als een tussenpersoon optreedt voor de verzekeraar, zal dat zijn als gemachtigde voor de verzekeraar. De handelingen van de tussenpersoon zijn aan de verzekeraar toe te rekenen. Niet vallen daar de onafhankelijke tussenpersonen onder die niet optreden voor de verzekeraar.

Folder:
bij de ombudsman kan men ook een folder aanvragen over de taak, werkwijze en de te volgen procedure.

Adres:
Ombudsman Schadeverzekeringen
Bordewijklaan 10
2509 AN Den Haag
Tel. 070-333 89 99
Fax. 070-333 89 00