Terug naar overzicht
± min

Advocaat mag jagen op cliënt

ENSCHEDE - 17-04-2007.

De Orde van Advocaten heeft in beslotenheid met grote meerderheid de richtlijnen geschrapt die slachtoffers beschermen tegen al te opdringerige raadslieden.

Volgens de algemeen deken van de Orde, mevrouw E. Unger, is het advocaten vanaf nu in theorie toegestaan om bij de EHBO-post van een ziekenhuis te posten of achter een ambulance aan te gaan om slachtoffers van ongelukken rechtshulp aan te bieden. Unger zegt echter niet bang te zijn voor dit soort Amerikaanse toestanden.

Aan het besluit om de richtlijnen te versoepelen is een lange discussie voorafgegaan. Doorslaggevend was dat veel advocaten zich al meer vrijheden permitteerden zonder dat er tegen werd opgetreden. Echte excessen hebben zich volgens Unger tot nu toe niet voorgedaan.
De landelijk deken zegt dat de cultuur in Nederland niet zo is dat het jagen op cliënten nu ineens aan de orde van de dag zal zijn. Zij gaat ervan uit dat advocaten geen belang hebben bij 'ambulance chasing', zoals het verschijnsel in Amerika heet, omdat dit meestal tot negatieve publiciteit leidt.

De deken in het arrondissement Almelo, W. Kesler, wijst er op dat er altijd nog het 'kapstokartikel' is dat advocaten zich 'betamelijk' moeten gedragen. Gaan advocaten te ver, dan zal dat worden onderzocht, zegt hij.