Terug naar overzicht
± min

Afname bedrijfsongevallen in 2009

4 februari 2010 - Uit een door SD Worx gehouden landelijk onderzoek is naar voren gekomen dat in het jaar 2009 het aantal letselschade zaken door bedrijfsongevallen is afgenomen. Volgens VCA Nederland, welke opleidingen verzorgt voor het VCA diploma, zou dit komen doordat in toenemende mate bedrijven meer waarde hechten aan veiligheid binnen hun bedrijf. Bij veel bedrijven is de VCA ook verplicht gesteld.

SD Worx aanbieder van HR- en payroll-diensten, gaf aan dat uit het door haar gehouden onderzoek blijkt dat er een dalende trend is in het aantal bedrijfsongevallen. Iedere werkgever is volgens de ARBO wet zelf verantwoordelijk om zijn/haar medewerkers in een veilige werkomgeving te laten werken om ongevallen zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook de Arbodienst zet zich hiervoor in en heeft bijvoorbeeld op veel locaties VCA verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid Gezondheid Milieu Checklist Aannemers en is in het leven geroepen om het aantal ongevallen te verminderen.

Het onderzoek werd dit jaar gehouden onder 524.935 werknemers. Binnen deze groep waren er 15.628 werknemers betrokken bij bedrijfsongevallen. Dit is zo´n 3% van het totaal. Van de werknemers die betrokken waren bij een ongeval was 18% kantoormedewerker en maar liefst 82% handarbeider. Dat het risico op ongevallen onder handarbeiders hoger is valt te verklaren. Zij werken met gevaarlijke machines en stoffen en voeren daarnaast werkzaamheden uit op gevaarlijk plekken zoals in de bouw en in fabriekshallen.

Opvallend is dat met name jonge werknemers betrokken zijn bij bedrijfsongevallen. Deze werknemers hebben vaak weinig ervaring en moeten vaak gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren. Dit is al enkele jaren zo. In 2007 bleek uit een onderzoek van het Fonds voor Arbeidsongevallen dat 35% van de bedrijfsongevallen plaatsvond onder werknemers jonger dan 30 jaar. Dit gold niet voor één bepaalde sector maar voor 96% van de onderzochte sectoren. Dit jaar is er een lichte verbetering: bij 23% van het totaal aantal ongevallen was iemand betrokken onder de 30 jaar.

Oudere werknemers hebben minder risico op een bedrijfsongeval. Het aantal ongevallen was immers het laagst bij 50-plussers. Ervaring speelt hierbij een grote rol. Uit het onderzoek dat in 2007 werd gehouden bleek dat 35% van de ongevallen plaats vond onder werknemers die minder dan 1 jaar in dienst waren. Daarnaast bleek ook nog eens dat bij 29% van de ongevallen werknemers betrokken waren die 1 tot 5 jaar werkzaam waren binnen bedrijf.

De conclusie die kan worden getrokken uit deze onderzoeken is dat niet alleen leeftijd maar ook ervaring een grote rol speelt bij bedrijfsongevallen. Daarom is een veilige werkvloer van levensbelang voor jonge en nieuwe medewerkers met weinig ervaring.