Terug naar overzicht
± min

Nuvaring onder vuur na letselschade bij gebruikers

Na de Diane-35 pil ligt nu ook de Nuvaring internationaal onder vuur. In de Verenigde Staten dienden ruim tweeduizend (nabestaanden van) gebruikers na letselschade een claim in tegen het anticonceptiemiddel. In Nederland wordt de Nuvaring 170 duizend keer per jaar verstrekt.

De Amerikaanse gebruikers verwijten fabrikant MSD dat de ring trombose, longembolieën en herseninfarcten veroorzaakt. De New Yorkse advocaat Paul Rheingold zegt vijf zaken te voeren waarbij de gebruikster is overleden door de Nuvaring. Om hoeveel sterfgevallen het in totaal gaat, is onbekend. Rheingold staat vierhonderd cliënten bij in een groepsclaim. De advocaat verwacht dat MSD zal instemmen met een schikking in de zaak: “Het causaal verband tussen letselschade en de ring is gemakkelijk te bewijzen, want de gebruiksters hebben exact de trombosesymptomen die in de bijsluiter staan vermeld.”
In Nederland zijn geen sterfgevallen bekend die verband houden met de Nuvaring. Wel zijn 31 gevallen van letselschade bekend - waaronder potentieel dodelijke bloedstolsels en embolieën - die in relatie staan met het anticonceptiemiddel.

Geen melding van letselschade
Niet alle problemen met Nuvaring in Nederland worden gemeld. Dagblad Het NRC citeert een 26-jarige vrouw die plotseling naar adem hapte en werd doorgestuurd naar het ziekenhuis. Daar kreeg ze te horen dat ze het niet had overleefd als ze enkele uren later was geweest. Ze kreeg het advies de Nuvaring nooit meer te gebruiken, evenals andere hormonale anticonceptiemiddelen. Er werd echter geen melding gemaakt van letselschade bij het centrum voor bijwerkingen Lareb. De artsen zagen geen direct verband.

Risico op trombose
De Nuvaring werd tien jaar geleden geïntroduceerd. De kunststof ring die maandelijks vaginaal wordt ingebracht en hormonen afgeeft, werd aangeprezen vanwege de lagere hormoondosering dan bij de pil. Nadeel is de aanwezigheid van andere hormonen die het risico op letselschade (trombose) verdubbelen. Deens onderzoek stelt dat gemiddeld 6,5 op de tienduizend gebruiksters trombose krijgen. Volgens MSD is het onderzoek onbetrouwbaar omdat het een zelf gefinancierde studie zou zijn waaruit het tegendeel zou blijken. In de bijsluiter wordt wel gewaarschuwd voor het risico op letselschade, maar de gebruikers nemen het MSD kwalijk dat de verhoogde kans op trombose niet duidelijk wordt gemeld in reclameboodschappen.