Terug naar overzicht
± min

ANWB Smartengeldgids

Een hulpmiddel kan zijn de ANWB smartengeldgids, die eens per drie jaar wordt herzien. Recentelijk is een nieuwe update uitkomen. Het kan slechts als basis dienen ter bepaling van het smartengeld daar velerlei situaties mogelijk in beginsel een aantal gelijke factoren bezitten, maar in het specifieke geval totaal verschillend kunnen zijn. U kunt voor meer informatie bij ons terecht. Wij helpen u graag verder bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld. Laat u niet zomaar afkopen door aansprakelijke verzekeraars. Een goed gedegen onderzoek kan u veel opleveren.

Geen wet, maar richtsnoer

Deze ANWB smartengeldgids is de enige samenvatting en daarom ook een indicator. Daarnaast zal ook gekeken moeten worden naar de jurisprudentie. Het nadeel is dat de gids om de drie jaar wordt uitgegeven. Niet elke situatie is te kopiëren op een situatie als in de smartengeldgids aangegeven. Er dient te worden gekeken naar het specifieke geval en mogelijk dat de smartengeldgids van ANWB daarbij aanknopingspunten kan geven. Een waarschuwing is op z'n plaats, gebruik de ANWB smartengeldgids niet te lichtvaardig. Altijd zal eerst de ernst en de omvang van het letsel medisch dienen te worden vastgesteld.

Verbond van verzekeraars formule

Er is ook een smartengeld formule van het Verbond van Verzekeraars. Het blijkt dat deze formule behoudender is dan de letselschadepraktijk. Zie uitspraak: VR-1989, blz. 141-146 en komt in feite neer als een onverplichte rekenmethode. Verzekeraars rekenen ook hierbij snel naar zichzelf toe!

Daar het vaststellen van letselschade en het smartengeld veel kennis en ervaring eist, is het verstandig hierbij altijd terug te vallen op specialisten. Dit kunnen onze experts en advocaten zijn.

Wilt u gratis advies of hulp, bel ons gratis via ons gratis nummer 0880 112 129 of vul ons contactformulier in, dan bellen wij u.