Terug naar overzicht
± min

Arbeidsinspectie gaat meer controleren in 2010!

7 december 2009 - Arbeidsongevallen zorgen elk jaar weer voor veel letselschade bij slachtoffers. Derhalve heeft de Arbeidsinspectie besloten per 2010 extra te gaan controleren op veelvoorkomende oorzaken van ongevallen op het werk. Hierbij kan worden gedacht aan ondeugdelijke of niet veilige machines, maar evenzo aan gevaar om te vallen en agressie op de welkvloer/-plek.

Het is de bedoeling om met de verscherpte controles het aantal ongevallen op het werk te doen verminderen. Het is een Europees doel geworden om in het jaar 2012 het aantal ongevallen met 25% te verminderen.

Niet alleen op risicoaspecten wordt gecontroleerd, maar ook zullen de inspecteurs controleren op uitbuiting en of bepaalde werkzaamheden door buitenlandse studenten en stagiaires wel/niet vergunningplichtig zijn.