Terug naar overzicht
± min

Attractiepark niet aansprakelijk voor nekklachten na gebruik glijbaan

Rechtspraak.nl - 26 augustus 2009 .

Benadeelde stelt attractiepark aansprakelijk voor nekklachten na gebruik van glijbaan. De rechtbank overweegt dat voor de vraag of het attractiepark onrechtmatig heeft gehandeld, bezien moet worden of de kans op een gebeurtenis als de onderhavige dusdanig groot is dat het park de glijbaan niet had moeten exploiteren, dan wel extra veiligheidsmaatregelen had moeten nemen.

De rechtbank oordeelt dat, gelet op de omstandigheden a. de glijbaan reeds gedurende acht jaar tien tot honderdduizenden keren is gebruikt, b. de glijbaan recentelijk was goedgekeurd en c. er veiligheidsmaatregelen waren getroffen, de kans op een ongeval dermate klein was, dat dit het park niet had hoeven te weerhouden de glijbaan door bezoekers te laten gebruiken.

Evenmin is sprake van een fout van een ondergeschikte en een gebrekkig opstal. De vordering wordt afgewezen.