Terug naar overzicht
± 2 min

Moet ik belasting betalen over een letselschadevergoeding?

Hoewel het geld is bedoeld voor slachtoffers van ongevallen om in hun levensonderhoud te voorzien, komt er geen fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen. 5 vragen en antwoorden over letselschade en belasting.

1. Waarom komt er geen fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen?

Volgens staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën houden verzekeraars voor de hoogte van de letselschadevergoeding al rekening met fiscale gevolgen. Ze kennen daarom vaak meer geld toe, zodat de hoogte nog voldoende is na de betaling van de belasting. Een fiscale vrijstelling zou betekenen dat de vergoeding lager wordt. Overigens houden verzekeraars vooral bij hogere schadevergoedingen rekening met fiscale gevolgen. Bij kleinere gebeurt dit niet altijd.

Leestip!
Wordt vermogensinkomensbijtelling voor letselschadeslachtoffers afgeschaft? 

2. Hoe wordt de belasting over letselschadevergoeding berekend?

Een letselschadevergoeding wordt vaak in één keer ontvangen en wordt dan belast als vermogen in box 3. Maar het geld telt ook mee voor het recht op toeslagen en de hoogte van bepaalde eigen bijdragen in de zorg. Het vermogen in box 3 is ook van belang om de maximale huurverhoging door een verhuurder te bepalen.

3. Waarom wordt de letselschadevergoeding tot 'het vermogen' gerekend?

De vergoeding wordt tot het vermogen gerekend, omdat het geld in theorie overal voor kan worden gebruikt. Er kan ook rendement op worden behaald, bijvoorbeeld als het wordt belegd.

4. Wat gebeurt er bij een te hoog box-3 vermogen? 

Dan vervalt het recht op:

  • Huurtoeslag: Het extra vermogen als gevolg van de letselschadevergoeding kan indirect ook gevolgen hebben voor de hoogte van de huur. Boven een bepaalde inkomensgrens mag de huur met een groter percentage worden verhoogd. De fiscus gaat ervan uit dat vermogen jaarlijks rendement oplevert, of dat nu zo is of niet. De fictieve inkomsten die de fiscus op die manier berekent, bepalen mee hoeveel de huur mag stijgen. Maar volgens Wiebes heeft het belasten van een letselschadevergoeding meestal geen grotere huurstijging tot gevolg.
  • Zorgtoeslag: Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, mag iemands inkomen niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Deze grens is voor getrouwde stellen hoger.
  • Kindgebonden budget: Dit is een bijdrage in de kosten voor  kinderen tot 18 jaar. Die krijg je naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van iemands inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
  • Eigen bijdrage Wmo en Wlz:  Het box 3-vermogen bepaalt de hoogte van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wmo regelt onder meer hulp bij het huishouden. De Wlz is voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Mensen met letselschade maken vaak gebruik van de Wmo en de Wlz. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid vindt, net als Wiebes bij box 3, een aanpassing van de berekening niet nodig.

5. Zijn er toeslagen die niet meetellen voor de vermogensgrens?

Uitkeringen op grond van overheidsregelingen, zoals de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, tellen nooit mee voor de vermogensgrens van toeslagen.

6. Wat gebeurt er met de letselschadevergoedingen die al zijn vastgesteld?

Vóór 11 oktober 2010 vastgestelde letselschadevergoedingen vallen onder een overgangsregeling. Deze vergoedingen tellen tot 2023 niet mee voor het recht op zorgtoeslag en kindgebonden budget.

Gratis hulp en advies

Wij beantwoorden graag uw vragen over letselschadevergoedingen en bijvoorbeeld belasting. Bel onze helpdesk gratis op 0880 - 112 130. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.