Terug naar overzicht
± min

Bereken zelf de Contante Waarde van uw (letsel)schade

Contante waarde

De Contante waarde is het bedrag, dat een aansprakelijke partij op een bepaald moment (= "Kapitalisatiedatum") aan het slachtoffer dient te betalen, zodat het slachtoffer uit dat bedrag zowel de "Verschenen Schade" (= de schade vóór de "Kapitalisatiedatum") als de "Toekomstige Schade" (= de schade na de "Kapitalisatiedatum") kan betalen.

Belastingschade

Uit een bedrag gelijk aan de Contante waarde kan een slachtoffer evenwel niet alle "Verschenen Schade" en "Toekomstige Schade" betalen.
Dit komt door de zogenaamde "Belastingschade", die het slachtoffer lijdt als gevolg van het feit, dat het slachtoffer belasting (box 3) dient te voldoen over het bedrag, dat de aansprakelijke partij aan het slachtoffer betaalt.

Bedrag "Schadevergoeding" (= "Contante waarde" + "Belastingschade")

Om ervoor te zorgen, dat een slachtoffer daadwerkelijk zowel de "Verschenen schade" als de "Toekomstige Schade" kan voldoen, dient de aansprakelijke partij een bedrag aan "Schadevergoeding" te betalen gelijk aan de som van de "Contante waarde" en de "Belastingschade".

BEREKENING

Om de "Schadevergoeding" (= "Contante waarde" + "Belastingschade") te berekenen, dienen de navolgende gegevens in de daartoe bestemde kolommen ingevuld te worden:

Onder "1. Netto schadebedrag":

 • 1e kolom: voer in het "Bedrag" van de jaarlijks terugkomende Schadepost
 • 2e kolom: voer in onder "Van" de datum (dd-mm-yyyy) waarop de Schadepost is aangevangen
 • 3e kolom: voer in onder "Tot" de datum (dd-mm-yyyyy) waarop de Schadepost eindigt
 • 4e kolom: (optioneel) voer in onder "Omschrijving" het soort Schadepost

Herhaal het hiervoor vermelde (onder 1e kolom t/m 4e kolom) voor elke (jaarlijks terugkomende) Schadepost.

Onder "2. Persoonsgegevens":

 • 1e kolom: voer achter "Geslacht" d.m.v. een "klik" het juiste alternatief in
 • 2e kolom: voer achter "Geboortedatum" in de geboortedatum van het slachtoffer (dd-mm-yyyy)
 • 3e kolom: voer achter "Jaarlijkse sterftekanscorrectie" d.m.v. een "klik" het juiste alternatief in
  (NB: in geval van alternatief "Ja" vindt per jaar een sterftekanscorrectie plaats; in geval van alternatief "Nee" vindt in de berekening geen jaarlijkse sterftekanscorrectie plaats, maar wordt uitgegaan van een statisch bepaalde overlijdensdatum).

Onder "3. Kapitalisatiegegevens":

Toelichting: in de rechtspraak wordt over het algemeen uitgegaan van een verondersteld "Rendement" van 6 % per jaar en een veronderstelde "Inflatie" van 3 % per jaar.

In de kolommen achter "Rendement" achter de letters A, B en C kan evenwel elk gewenst percentage per jaar gekozen worden als "Rendement".

In de kolommen achter "Inflatie" achter de letters A, B en C kan evenwel elk gewenst percentage per jaar gekozen worden als "Inflatie".

Achter de letters A, B en C kan de periode worden gekozen (yyyy-yyyy).

Bij "Belastingschade":

Belastingschade "Ja" / "Nee"

Bij "Heffingsvrij Vermogen":

Toelichting: voor iedere belastingplichtige geldt een heffingsvrij vermogen.

Bij de aangifte van beide partners kan ervoor gekozen worden om het heffingsvrije vermogen van de ene partner te verdubbelen.

Voer achter "Heffingsvrij Vermogen" d.m.v. een "klik" de gewenste optie in

 • i. "Geen" kan gekozen worden:
  • 1. ofwel indien het slachtoffer ook zonder Schadevergoeding een vermogen heeft groter dan het bedrag van het "Heffingsvrij vermogen"
  • 2. ofwel indien slachtoffer en partner gekozen hebben voor verdubbeling van het heffingsvrij vermogen van de partner
 • ii. "Eenmaal" kan verkozen worden, indien het slachtoffer (zonder "Schadevergoeding") een vermogen heeft lager dan het "Heffingsvrij Vermogen"
 • iii. "Tweemaal" kan verkozen worden, indien (cumulatief):
  • 1. èn het slachtoffer en partner gekozen hebben voor verdubbeling van het heffingsvrij vermogen van het slachtoffer
  • 2. èn het slachtoffer (zonder "Schadevergoeding") een vermogen heeft lager dan "Tweemaal" het "Heffingsvrij Vermogen"

Uitkomst:

 • nadat de verplichte invoervelden ingevuld zijn, "klikken" op "Contante Waarde Berekening", waarna het bedrag van de "Totale Schade" wordt vermeld, gesplitst in de navolgende bedragen:
  • i. "Verschenen Schade"
  • ii. "Toekomstige Schade"
  • iii. "Fiscale Component Box 3"
 • indien gewenst kan nog een print gemaakt worden door te "klikken" op "PDF Print Versie".

Klik hier: Berekeningsprogramma Contante Waarde