Terug naar overzicht
± min

Beroepsziekte

In Nederland worden jaarlijks veel mensen ziek en/of arbeidsongeschikt door hun werk. We spreken van een beroepsziekte als een aandoening het gevolg is van een belasting die overwegend in het werk of de werkomstandigheden heeft plaatsgevonden. Was de werkbelasting er niet geweest, dan was de aandoening waarschijnlijk niet opgetreden.

Een beroepsziekte tast de gezondheid van de werknemer aan. Maar naast gezondheidsschade kan het ook andere gevolgen hebben, zoals imagoschade voor het bedrijf, productiviteitsverlies en de noodzaak tot aanpassing van de arbeidsomstandigheden. Bovendien kan een beroepsziekte voor de werknemer en de werkgever financiële en juridische consequenties hebben. Een en ander is afhankelijk van de aard van de beroepsziekte. De mogelijke gevolgen op een rij:
• Gezondheidseffecten: Een beroepsziekte kan de gezondheid tijdelijk of blijvend aantasten en dus leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Gezondheidsgevolgen lopen uiteen van tijdelijke, milde effecten (zoals bij een allergische beroepshuidaandoening) tot blijvende gezondheidsschade (bijvoorbeeld bij schildersziekte of lawaaislechthorendheid). Werknemers kunnen ook overlijden aan beroepsziekten, bijvoorbeeld bepaalde vormen van beroepskanker (bijvoorbeeld mesothelioom door asbest) of een ernstige infectie.
• Gevolgen voor de arbeidsomstandigheden: Meestal is het nodig de werkomstandigheden van een werknemer met een beroepsziekte aan te passen om verergering van de klachten of het opnieuw optreden van de ziekte te voorkomen. Ook kan het nodig zijn de omstandigheden in het bedrijf of zelfs in de bedrijfstak aan te passen vanwege de risico's. Eén geval van beroepsziekte kan het signaal zijn dat de zorg voor de arbeidsomstandigheden tekort schiet.
• Imagoschade (‘slecht voor de naam van het bedrijf’): Het optreden van een beroepsziekte kan in een bedrijf veel onrust veroorzaken. Mensen zullen zich afvragen of zij het ook kunnen krijgen, hoe het zit met de risico's in dit bedrijf of deze bedrijfstak? Als de beroepsziekte via de media bekend wordt, plaatst dat het bedrijf of de bedrijfstak in een slecht daglicht met alle gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de marketing (verkoop van 'besmette' producten) of de arbeidsmarkt (moeite bij de werving van nieuwe werknemers).
• Financiële gevolgen: Een beroepsziekte kan voor de betrokken werknemer inkomensverlies betekenen (door verlies van verdiencapaciteit) en voor de werkgever verlies aan werkkracht, kennis en ervaring (human capital).
• Juridische gevolgen: Als de werknemer met een beroepsziekte zich tekort gedaan voelt door de werkgever, kan een aansprakelijkheidsprocedure worden gestart. Het Bureau Beroepsziekten van de FNV en diverse letselschadebureaus ondersteunen werknemers met een beroepsziekte hierbij. Voor werknemers met mesothelioom door asbest is een collectieve regeling gecreëerd. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) kan bemiddelen en kent een voorschotregeling voor de betrokken werknemer