Terug naar overzicht
± 0 min

Betere veiligheid hijskranen behoedt bouwpersoneel voor (bijna)ongevallen

De veiligheid rond hijskranen schiet tekort. 40 procent van het bouwpersoneel heeft door onveilige situaties te maken met bijna-ongevallen. Dat concluderen vakbond FNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) na een enquête onder 378 kraanmachinisten.

FNV en HZC stellen dat het slecht gesteld is met de veiligheid onder torenkranen en mobiele kranen op bouwplaatsen. Zo valt er regelmatig materiaal van de kraan en gebeuren er vaak bijna-ongevallen al dan niet met letselschade. De kraanmachinisten klagen ook over andere onveilige situaties. Zo stelt 45 procent van de ondervraagden dat het werken met een kraan pas boven windkracht 8 of hoger wordt stilgelegd.

Werken met hijskranen moet professioneler worden
Ruim 40 procent van de respondenten heeft in de afgelopen zes maanden meegemaakt dat een last loskwam nadat die verkeerd was vastgemaakt. Slechts 7 procent is tevreden over het vakmanschap van de aanpikkelateur. Dit is de bouwvakker die op de grond het materiaal aan de kraan bevestigt en het hijsen begeleidt. FNV en HZC pleiten voor meer aandacht en een verplichte vakopleiding voor de aanpikkelateur. Onderaannemers zouden te vaak een eigen man onder de kraan positioneren, om hun eigen klus het eerst te laten doen. Dat moet stoppen vindt de FNV. Het kan dramatische gevolgen hebben. Zo kwam vorig jaar in Den Haag een vrouw om het leven nadat er delen van een steiger uit een hijskraan naar beneden vielen.

Beperkte kennis bij bouwvakkers
Kraanmachinisten zijn vooral bezorgd over de onkunde bij bouwvakkers die de last moeten ‘aanslaan’. Eén op de drie machinisten (36 procent) stelt dat de kennis van de collega’s te wensen over laat, terwijl het volgens 57 procent sterk wisselt. In de cao Bouw & Infra staat een aanbeveling voor een goed opgeleide aanpikkelateur. Die aanbeveling moet veel strakker worden gevolgd. Niet meer op basis van vrijwilligheid, maar verplicht. Ook pleiten FNV en HZC voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden van kraanmachinisten. Die zouden te weinig tijd voor lunchpauze, sanitaire stops en inspectie van materiaal tijdens werktijd krijgen.

Dodelijke ongevallen in de bouw
Het aantal dodelijke ongelukken in de bouw is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Waren er in 2015 nog 9 dodelijke slachtoffers, in 2016 waren dat er 16. Ook het totale aantal arbeidsongevallen in de bouw nam toe: van 424 in 2015 naar 470 in 2016. De Inspectie wijt de toename mede aan de versnippering op de arbeidsmarkt. Voor de crisis waren bouwvakkers nog in dienst van een aannemer, nu wordt meer gewerkt met (buitenlandse) uitzendkrachten en zzp’ers. Volgens de Inspectie komt dat de communicatie op de bouwplaats niet ten goede en maakt het de verantwoordelijkheden bij werkzaamheden onduidelijk.

Onveilige situatie in de bouw niet nieuw
De onveiligheid rond hijskranen is niet nieuw. Uit een eerder rapport (2012) van de Inspectie SZW bleek al dat er regelmatig ongevallen gebeuren waarbij hijskranen betrokken zijn. Uit een door de Inspectie SZW geanalyseerde periode van 11 jaar blijkt dat:

  • 515 hijsongevallen plaatsvonden waarbij contact was met vallende objecten.
  • Daarbij 45 slachtoffers zijn overleden en 367 verwond.

Deze analyse heeft betrekking op alle soorten kranen en alle bedrijfstakken. Een specificatie voor alleen ongevallen op bouwplaatsen is niet voorhanden. Kijken we naar de oorzaak van de ongevallen dan blijkt dat (vaak een combinatie van) onderstaande oorzaken het meest voorkomen:

  • Het betreden van de gevarenzone: 368 keer
  • Geen of onjuiste afbakening van de gevarenzone: 113 keer
  • Het onjuist aanslaan van de last: 242keer.

Bron: SZW, Nu.nl

Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval op de bouwplaats?
In veel gevallen heeft u recht op letselschadevergoeding. Wij beantwoorden graag uw vragen over letselschade. Neem vrijblijvend contact op voor het berekenen van uw letselschade en laat u bijstaan door een Letselschade jurist. Bel hiervoor onze helpdesk gratis op 0880 - 112 130. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.