Terug naar overzicht
± min

BIG Register

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beooogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.

Waarborgen wet BIG

Om de kwaliteit van de beproepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken, bevat de Wet BIG enige waarborgen. Zo mag een beperkt aantal handelingen, de zogenaamde voorbehouden handelingen, alleen worden verricht door de daartoe bevoegde beroepsbeoefenaren.

Dit om te voorkomen dat door ondeskundig handelen onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de patiënt ontstaan. Bovendien is in de wet aan de vrijheid van medisch handelen een strafbepaling toegevoegd: het veroorzaken van een aanmerkelijke kans op schade aan iemands gezondheid is strafbaar.

BIG biedt wettelijke titelbescherming

Naast deze bepalingen biedt de Wet BIG wettelijke titelbescherming in combinatie met registratie van een beperkt aantal beroepen. Dit zijn de apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.

Van deze zogenoemde artikel 3-beroepen is omschreven op welke terreinen van de gezondheidszorg de beoefenaar deskundig is. Ook worden eisen gesteld aan de opleidingen die recht geven op inschrijving in het BIG-register en daarmee op het voeren van de titel.

Tenslotte is het tuchtrecht voor de apothekers, artsen, tandartsen en verloskundigen aangepast, terwijl de fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen voor het eerst een wettelijk tuchtrecht krijgen.