Terug naar overzicht
± min

Campagne van start om letsel door werkstress bespreekbaar te maken

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door letsel als gevolg van stress op het werk. Daarmee is dit het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat daarom de komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers werkstress verder bespreekbaar maken en aanpakken.

Uit onderzoek blijkt dat 12% van de werknemers burn-out klachten heeft. Ruim 40% van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend en 25% geeft aan altijd onder hoge tijdsdruk te moeten werken. 40% van de werknemers in ons land geeft aan behoefte te hebben aan extra maatregelen om werkstress te voorkomen.

Wijzen op risico’s
Minister Asscher gaf gister in Den Haag in het bijzijn van werkgevers en werknemers  het startsein voor een plan om werkgerelateerde stress aan te pakken. Op deze bijeenkomst lanceert Asscher ook de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’.
Deze campagne is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van teveel werkstress en moet ervoor zorgen dat letsel door werkstress bespreekbaar wordt op de werkvloer. In de campagne staan ervaringsverhalen van bekende en onbekende Nederlanders centraal. Zo vertellen onder meer Hugo Borst en Leontien van Moorsel over hun ervaringen met letsel door werkstress.

Praten over stress
Asscher: "Het is nu vaak nog een taboe om over letsel door stress op het werk te praten, daar schamen werknemers zich voor. Maar de bekende uitspraak ‘van hard werken wordt niemand ziek’, klopt in de praktijk niet. Met hard werken is niks mis, maar de randvoorwaarden om dit te kunnen doen moeten er wel zijn. Bijvoorbeeld dat je naast je werk ook de zorg op je kunt nemen voor een familielid of vriend. En dat er op je werk geen sprake is van agressie, pesten en intimidatie.’ Asscher wil dat het normaal wordt dat werkgevers en werknemers werkstress met elkaar bespreken en aanpakken."

Werkdruk in cao’s vastleggen
Ook kondigt de minister in zijn brief een landelijke Week van de Werkstress aan. Het ministerie van SZW gaat bijeenkomsten organiseren waar werkgevers en werknemers goede voorbeelden over het omgaan met werkstress uitwisselen die ze direct op de werkvloer kunnen toepassen. Minister Asscher moedigt daarnaast aan dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd. Eerder kondigde hij al maatregelen aan om de combinatie van werk en zorg makkelijker te maken. De komende twee jaar richt de aanpak zich vooral op werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. Dit zijn de grootste risico’s op de werkvloer. In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. Ook wordt apart aandacht besteed aan doelgroepen en sectoren die meer risico lopen. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge werkdruk.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt bij de aanpak van werkstress samen met Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Ook de Inspectie SZW gaat de komende jaren extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.

Last van werkstress? Check het op: www.facebook.com/checkjewerkstress