Terug naar overzicht
± min

Civiel plafond en verweermiddelen

Het verhalen van loonschade is aan een maximum gebonden.
De strekking is dat de werkgever niet meer loonschade kan vorderen dan de werknemer, ware hij niet arbeidsongeschikt geweest en dat dan als loon van de werkgever had verkregen.

De werkgever kan alleen doorbetaald loon op de aansprakelijke persoon verhalen. Civiel plafond wordt ook weleens aangeduid als 'de grens van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid'.

Verweermiddelen
Indien bij een gedeeltelijke eigen schuld problematiek een percentage aan de werknemer wordt toegerekend, zal naast een verlaging van het civiel plafond, de werkgever dat eigen-schuld verweer ook tegen zich moeten laten gelden.

De aansprakelijke partij is namelijk slechts gehouden de schade te vergoeden die de aansprakelijke partij is toe te rekenen en is het niet redelijk ook het eigen-schuld aandeel van de werknemer voor vergoeding in aanmerking te laten komen.