Terug naar overzicht
± min

Classificatiesysteem

Het classificatiesysteem van het  Organisch Psycho Syndroom werd gegeven naar de ernst van de klachten. Dit classificatiesysteem is vastgesteld op een bijeenkomst van een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het Organisch Psycho Syndroom in Kopenhagen DK in 1995. In Nederland wordt het nu "de WHO classificatie" genoemd.

Classificatiesysteem Organisch Psycho Syndroom

  • Type I Neurastheen syndroom: dit zijn vage welzijnsklachten, een ziektetoestand gekenmerkt door sterke geestelijke en lichamelijke vermoeidheid en grote prikkelbaarheid. De klachten in dit stadium worden niet of nauwelijks ontdekt.
  • Type IIA: blijvende veranderingen in persoonlijkheid en het gevoelsleven. Te meten anatomische defecten in de hersenen.
  • Type IIB: Aantasting van leerfuncties.
  • Type III: dementie; vroegtijdige dementie is dikwijls het eindstadium.

Bij type I is de herkenning en erkenning erg moeilijk. Dat is een belangrijke reden voor de miskenning van de ziekte OPS.