Terug naar overzicht
± min

Compensatiefonds Medische Fouten moet zorgen voor snellere afwikkeling letselschade claims!

Mevrouw Leijten, kamerlid van de SP heeft een wetsvoorstel gelanceerd voor een zogenaamd compensatiefonds voor letselschade slachtoffers van een medische fout. Mevrouw Leijten is van mening dat weinig mensen überhaupt een schade melden en als ze al zover zijn dat ze een schade melden, dan zijn er maar weinigen die daadwerkelijk een letselschade vergoeding krijgen. Zoals zij zelf aangeeft op de site van de SP, wil zij er voor zorgen dat mensen die thans geen letselschade vergoeding krijgen, helpen dit wèl eenvoudiger te realiseren.

Zij wil dit doen in de vorm van een fonds. Dat fonds moet letselschade slachtoffers van een medische fout, nadat zij zich bij dit fonds gemeld hebben, binnen één jaar na melding of gebeurde (dat is nog niet helamaal duidelijk uit haar voorstel op te maken) uitsluitsel geven of een financiële genoegdoening terecht is.  In het bevestigende geval kan dat fonds de vergoeding verstrekken, waarna het fonds de gedane uitkering probeert te verhalen op de arts en/of het ziekenhuis of een andere zorgaanbieder.

Naar de mening van de letselschadespecialisten van deze site, overziet mevrouw Leijten de financiële consequenties niet voldoende. Zij zegt namelijk letterlijk : ‘Het moet voor de schadevergoeding niet uitmaken of je door een verwijtbare fout, een medische misser, of een complicatie, schade oploopt. De patient wordt een dure rechtsgang uit handen genomen en financieel gecompenseerd. Omdat dit snel gebeurt kan iemand zich weer gaan richten op het leven.’ Complicaties doen zich in een veelvoud voor dan het aantal als zodanig aangeduide medische missers. Complicaties kunnen zich vrij vaak voordoen, zonder dat een arts of zorginstelling daar enige invloed op heeft kunnen hebben. Dat brengt het aantal claimgerechtigden tot aanzienlijke hoeveelheden, waarbij het causaal verband alleen niet voldoende lijkt om vast te stellen.

Mevrouw Leijten vindt het noodzakelijk dat er een fonds komt die de afhandeling bij schade door medische fouten gaat afhandelen. Zij geeft letterlijk aan: ‘Er zijn jaarlijks 30 duizend medische missers, bij 2000 daarvan wordt er financiële genoegdoening gegeven en 50 zaken komen uiteindelijk voor de rechter. Het is natuurlijk ook prijzig om naar de rechter te gaan, je begint al met ongeveer 3000 euro om een claim in te dienen. Je ziet dus dat de patiënt met schade enkel recht kan halen als iemand geld heeft en dan kan het vervolgens jaren duren voordat je uitgeprocedeerd bent. We brengen de patiënt hiermee in een gelijkwaardige positie met de zorgverlener.' Vanzelfsprekend zijn de cijfers abstract omdat niet meetbaar is hoeveel mensen met een medische fout, nimmer een claim hebben ingediend. Zoals door ons (red.) boven gesteld kan mevrouw Leijten nog wel eens van de spreekwoordelijke koude kermis terugkomen, hoewel wij het initiatief toejuichen.

Mevrouw Leijten stelt voor dit compensatiefonds onderdeel te laten zijn van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zou moeten worden opgestart met 100 miljoen euro. Waar mevrouw Leijten dit nu exact op gebaseerd heeft, is ons niet geheel duidelijk. Aldus Leijten zullen de uitvoeringskosten ongeveer 10 miljoen bedragen en voor het uitkeren van compensaties wil zij 100 miljoen aan bijdrage vragen aan de verzekeraars die letselschade door medische fouten verzekeren.  Zij vindt dat de verzekeraars tot nu toe de arts of zorgaanbieder tegen claims dekken, maar het zou aldus Leijten beter zijn om claims sneller uit te keren. 'Het geld is er, maar verdwijnt nu bij de verzekeraar. Dat is geen goede zaak.’ aldus Leijten.

De SP in de persoon van mevrouw Leijten wil met haar wetsvoorstel de positie van het letselschade slachtoffer door medische fouten verstevigen. Er ligt een ouder voorstel dat afwijkt van haar voorstel. In het oude voorstel staat dat mensen maximaal € 25.000,00 schadecompensatie kunnen krijgen. Zij wil dit loslaten. Uit onderzoek zou blijken, aldus mevrouw Leijten, dat ongeveer de helft van de claims boven de € 50.000  ligt. Op welk onderzoek zich dan richt, is ons (red.) niet geheel duidelijk.

In het oude voorstel zou de weg naar de rechter dan niet meer open staan. Mevrouw Leijten wil dit echter wel mogelijk houden.

Wij zullen als redactie deze ontwikkelingen op de voet volgen. Zodra hierover meer bekend is zullen wij aanvullend publiceren.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.