Terug naar overzicht
± min

Daling van letselschaden door aanpassing kruispunten in VS

In de Verenigde Staten lopen het aantal ongelukken op kruispunten fors terug. Dat is in Nederland al jaren het geval, hetgeen in ons land te wijten is aan de opkomst van rotondes.

Uit onderzoek van het instituut The National Safety Council is naar voren gekomen dat in de periode tussen 2005 en 2009 het aantal ongevallen met auto’s op kruispunten welke beveiligd worden met verkeerslichten met 17% zijn afgenomen. Het instituut wijt de afname van het aantal ongevallen aan de nog sterkere vermindering van het aantal ongeval­len waarbij één van de betrokken automobilisten door 'rood' is gereden: daarvan registreerde The National Safety Council 27% minder in vijf jaar tijd.

In het gehele jaar 2009 deden zich inde verenigde Staten 30.797 verkeersongevallen met auto’s op kruispunten voor waarbij één of meerdere dodelijke slachtoffer te betreuren vielen. Door rood licht rijden was daarvan één van de oorzaken. Volgens The National Coalition for Safer Roads (CSR), het best te vergelijken met onze Raad voor de Verkeersveiligheid, leidt het toenemend aantal 'rood licht veiligheidscarnera’s ' op kruispunten niet alleen tot minder verkeersslachtoffers maar zorgt het er ook voor dat automobilisten meer bewust worden van hun rijgedrag. Daarvan behoren volgens de NCSR onder meer het dragen van vei­ligheidsgordels, het houden aan de maximum-snel­heid, niet telefoneren of sms-en tijdens het rijden en alert zijn op de verkeersborden en -signalen.

Bron: EM