Terug naar overzicht
± min

Deelgeschilprocedure

Letselschade slachtoffers of gedupeerden van overlijdensschade, kunnen binnenkort naar de rechter om een deelgeschil in een zaak voor te leggen, zonder dat dit noemenswaardige vertraging op hoeft te leveren in de verdere behandeling van de zaak.

Ruim 95% van de letselschade zaken wordt zonder inmenging van een rechter geregeld tussen de aansprakelijke partij (veelal een verzekeraar) en het slachtoffer. Deze zogeheten buitengerechtelijke procedure kan echter jaren duren indien er lopende de zaak onenigheid tussen partijen ontstaat over bijvoorbeeld één bepaalde schadepost. Tijdens zo'n vaak oeverloze discussie, wordt de kern van de zaak uit het oog verloren en ligt de afhandeling van de letselschadezaak stil. Voor dié zaken kan een zogeheten deelgeschilprocedure uitkomst bieden.

Deelgeschil aan de rechter voorleggen

Het is nu voor zowel het slachtoffer als voor de aansprakelijke partij mogelijk om het deelgeschil aan de rechter voor te leggen in de buitengerechtelijke fase en dat scheelt zeer veel procedurekosten maar bovenal tijd! Zodra de rechter zich gebogen heeft over dat ene geschil en daarover een beslissing heeft genomen, kan de zaak weer het regelingstraject in. Er is echter in deze deelgeschilprocedure geen hoger beroep mogelijk.

De deelgeschilprocedure is in een wet beschreven en door de betrokken overheidsinstanties goedgekeurd, aldus het ministerie van Justitie. De wet treedt op 1 april 2010 in werking.