Terug naar overzicht
± min

Deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Pleinplus - 21 augustus 2009.

Ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade komt er een nieuwe procedure voor deelgeschillen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Om een goede minnelijke regeling te bereiken bij letselschade is het belangrijk om snel en op een eenvoudige manier toegang te geven tot de rechter. Het derde boek van Rv krijgt daartoe een 17e titel, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer (kamerstuk 31518).