Terug naar overzicht
± min

Definitie Smartengeld

Als er wel een goede definitie van smartengeld te geven is.

Smartengeld bestaat uit de geleden en de nog te lijden pijn en ellende, derving van levensvreugde, afhankelijk van de ernst en de omvang en persoonlijkheidsstructuur (de predispositie) van de persoon die het betreft, als gevolg van letsel.

Het smartengeld zal afhankelijk zijn van de ernst en de omvang van de schade.

Bij het formuleren van de factor smart, wordt naar de ' ernst en de omvang ' van het ongeval en de situatie gekeken. Met ' ernst ' zal het verschil zijn gegeven tussen een gebroken teen en een geamputeerd been. Met de ' omvang ' zal zijn gegeven het verschil tussen 3 weken gips en fysiotherapie of 3 jaar revalidatie en allerlei woningaanpassingen.

Pijn

Pijn is voor het slachtoffer een individuele ervaring en voor een derde en aanname. Soms herbergt de pijn ook angsten in zich. Omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn. De erkenning van het ongeval en de pijn. In pijn ligt smart opgesloten, zoals: ellende; nood; uitputting; stress; tegenspoed; geschokt rechtsgevoel; verminderd afweersysteem, levensverandering; veranderd toekomstperspectief, trauma van het ongeval, sociale en maatschappelijke eenzaamheid etc.