Terug naar overzicht
± min

Deze afleidingen geven de grootste kans op een auto-ongeval

Amerikaanse onderzoekers gebruikten hiervoor de Second Strategic Highway Research Program Naturalistic Driving Study, de grootste gegevensbank van ongevallen ter wereld. Auto’s van vrijwilligers werden uitgerust met onopvallende instrumenten zoals camera’s, sensoren en radars die voortdurend de rijstijl en het gedrag van bestuurders in de gaten houdt; vanaf het inbrengen van de contactsleutel tot het afsluiten van de auto.

Uit de 1.600 botsingen van de gegevensbank werden de 905 zwaarste ongevallen geselecteerd (ongelukken met letselschade, whiplash, zware beschadigingen aan auto). Vervolgens gingen ze na wat de omstandigheden waren waarin deze auto-ongevallen zich hadden voorgedaan. De 3 meest voorkomende afleidende omstandigheden zijn:

  1. Vermoeidheid & afleidingen
    In bijna 90 procent van de ongevallen was sprake van factoren die met de bestuurders te maken hadden, zoals vermoeidheid en afleidingen.
  2. Woede & emotionele opwinding
    Waren bestuurders ook nog eens kwaad, triest of emotioneel opgewonden, dan verhoogde het risico bijna 10 keer.
  3. Te snel & roekeloos rijden
    Bestuurders die veel sneller reden dan toegelaten, hadden zo'n 13 keer meer kans op een ongeval. En ook als ze fouten maakten bij het besturen van de auto, zoals plots of ongepast remmen, of het voertuig of de weg niet goed kenden, schoot het risico omhoog.

Hoewel de genoemde afleiders voor de hand liggen, zijn de resultaten volgens de onderzoekers belangrijk. Jonge bestuurders zijn namelijk nog meer dan oudere bestuurders geneigd om bij het rijden afleidende activiteiten uit te voeren, stellen ze. De onderzoekers pleiten voor het aan banden leggen van afleidende activiteiten in het verkeer, zodat de nieuwe generatie bestuurders het veel grotere risico op ongevallen blijft bespaard.

Opmerkelijk

Factoren waarvan vaak gedacht wordt dat ze het risico op een ongeval verhogen, zoals het aanbrengen van make-up achter het stuur of de minimumafstand tussen twee voertuigen niet respecteren, kwamen in de gegevensbank nauwelijks voor, wat wellicht betekent dat ze veel minder voorkomen dan wordt aangenomen. Ook werd het risico op een ongeval verkleind bij bestuurders die communiceerden met een kind op de achterbank.

Bron: HP de Tijd