Terug naar overzicht
± min

Dieren & Aansprakelijkheid

Intro
Degene die het dier voor zichzelf houdt, meestal de eigenaar/bezitter van het dier is aansprakelijk voor de door het dier veroorzaakt letsel/schade. Als iemand het dier voor een ander onder zijn beheer houdt, zal deze aansprakelijk kunnen zijn voor zulk letsel.

De gedachte die ten grondslag ligt aan de schade toegebracht door het dier, berust op de eigen energie van het dier, het onberekenbare element en de zelfstandige gedraging van het dier. Geen zelfstandige gedraging van een dier is bijvoorbeeld een hond die door zijn baas wordt opgehitst een ander te bijten. Een uitzondering kan worden gemaakt voor een politiehond in de dienstuitoefening.

Als een vinder of een dief het dier onder zich heeft en niet de bedoeling heeft het aan de bezitter/eigenaar/houder terug te geven, dan zal de dief of vinder aansprakelijk zijn.