Terug naar overzicht
± 0 min

Dieren en risicoaansprakelijkheid

Risicoaansprakelijkheid
Het gegeven dat iemand bezitter/eigenaar/houder is van een dier maakt deze per definitie aansprakelijk. Het maakt niet uit of de eigenaar daarbij wel of niet aanwezig is. Mogelijk wel op grond van andere wettelijke regelingen i.v.m. wildstand.

Dieren en risicoaansprakelijkheid voorbeeld
Is de bezitter/eigenaar jonger dan 14 jaar, dan komt de risico aansprakelijkheid te liggen op de ouders of voogd.

Dieren en risicoaansprakelijkheid + tenzijregel
De tenzij-clausule regelt de zogenaamde rechtvaardigingsgronden, zoals overmacht en noodweer waardoor de eigenaar niet aansprakelijk zal worden geacht, niet vervalt dat bij overmacht of schuld van een derde.

Dieren en welk gedrag
Eigenaar/bezitter van een dier heeft een risico aansprakelijkheid. Voorbeeld: paard loopt de weg op, door te zijn geschrokken van een claxonnerende auto; Koeien lopen door vernielde afrastering de weg op; hond wil bij het uitlaten plots een kat achterna etc.

Het gegeven dat iemand bezitter/eigenaar/houder is van een dier maakt deze per definitie risicoaansprakelijk. Het maakt niet uit of de eigenaar daarbij wel of niet aanwezig is. Bepaalde regels geven een uitzondering.