Terug naar overzicht
± min

Dit zijn de 6 grote boosdoeners van letselschade in het verkeer

#1 Bumperkleven
Bumperkleven veroorzaakt bijna de helft van alle ongevallen op autosnelwegen en is daarmee de grootste irritatiefactor van de Nederlandse automobilist. Een automatische afstandsregelaar voorkomt het grootste deel van de kop-staartbotsingen. In afwachting van de robot auto moet antibumperkleeftechnologie zo snel mogelijk verplicht worden gesteld. Een automatische afstandsregelaar kan het grootste deel van de kop-staartbotsingen voorkomen. Whiplash is een veel voorkomend letsel als gevolg van kop en staartbotsingen. De afgelopen jaren werd een aantal van die systemen ingevoerd. In 2008 werd het antiblokkeerremsysteem (ABS) verplicht gesteld en in 2011 de elektronische stabiliteitscontrole (ESC).

#2 Te hard rijden
Snelheid is een van de belangrijkste factoren bij ongelukken. Als alle weggebruikers zich aan de snelheidslimiet houden, neemt het aantal verkeersdoden en -gewonden met respectievelijk 21 en 15 procent af. Een ISA-systeem (intelligente snelheidsassistentie) kan het onmogelijk maken de snelheidslimiet te overschrijden.

#3 Afleiding
Het SWOV maakte een globale schatting van het aantal ongevallen door afleiding, bijvoorbeeld door het gebruik van social media in het verkeer. In haar rapport schrijft ze:

Als we aannemen dat ook in Nederland 5 tot 25 procent van alle letselongevallen met personenauto’s toegeschreven kan worden aan afleiding en we hanteren dezelfde percentages voor het aantal doden als gevolg van ongevallen waarbij een personenauto betrokken is dan komen we jaarlijks uit op enkele tientallen (circa twintig) en ruim honderd verkeersdoden door afleiding.

#4 Alcohol
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid schat dat ongeveer 20 procent van alle verkeersslachtoffers en verkeersdoden onder invloed van alcohol verkeert. In Nederland vielen in 2011 640 verkeersdoden. Bij 20 procent hiervan ofwel bij 128 verkeersdoden speelde alcohol een rol. Bij 17 procent ofwel 109 doden is er alleen sprake van alcohol, bij 3 procent ofwel 19 doden was er naast alcohol ook sprake van drugs. Het aantal zwaar gewonden in het verkeer in 2011 bedroeg ruim 20.000. Bij 4.000 verkeersgewonden zou alcohol dus een rol spelen.

#5 Te laat melden/op gang komen van hulpdiensten
Hoe eerder ongevallen worden gemeld, hoe sneller de hulpdiensten ter plaatse kunnen zijn. Files en het te laat alarmeren van de hulpdiensten kunnen de boel flink vertragen en zelfs het verschil maken tussen leven en dood. In 2018 zal de ‘eCall’ verplicht worden. Dit systeem alarmeert automatisch de hulpdiensten bij een ongeval en zou tot 7.500 minder verkeersdoden kunnen leiden.

#6 Gebrek aan (verplichte) veiligheidssystemen
Naast het automatisch meldingssysteem eCall is ook het precrash-systeem (PCS) nog geen verplicht item in auto’s. Bij een naderend onvermijdelijk ongeluk activeert PCS andere veiligheidssystemen om de gevolgen van de aanrijding te beperken. Zo worden bij hard remmen de veiligheidsgordels automatisch aangespannen. Hoewel beide systemen al jaren op de markt zijn, durven Europese en Nederlandse politici hun handen niet te branden aan het verplicht stellen daarvan. De politiek denkt dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor het technologisch inperken van de vrijheid van de bestuurder.

Bron: De Volkskrant

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.