Terug naar overzicht
± min

Doorrijden na ongeval en verzekeringsfraude neemt weer toe!

Uit onderzoek is gebleken dat in Amsterdam het aantal bestuurders dat na een ongeval doorrijdt, weer is toegenomen. Dat kan natuurlijk komen door de crisistijd en zou niet hoeven af te wijken van de rest van Nederland. Daarnaast proberen ook steeds meer bestuurders de schuld van een ongeval een ander in de spreekwoordelijke schoenen te schuiven. Hierbij wordt het doorrijden na het toebrengen van letselschade niet geschuwd.

Het gaat ook om kleine ongevallen, zoals bijvoorbeeld bij het wegrijden uit parkeerstand schampen van een andere auto et cetera zonder naam of adres achter te laten. Op de politie wordt steeds vaker voor dit soort ongevallen een beroep gedaan. Ook verzekeringsmaatschappijen blijken in toenemende mate geconfronteerd te worden met mensen die een auto hebben gehuurd en schade toebrengen aan hun eigen auto. Zo wordt het verhuurbedrijf en indirect de verzekeraar, opgezadeld met de kosten van oudere krassen en deuken. Zo wordt ook de dagwaarde van een auto binnengehengeld van een auto die in deze tijd onverkoopbaar bleek en die men dus liever kwijt dan rijk is.

De ongevallen worden vaak in scene gezet op onverlaten plekken als bijvoorbeeld een industrieterrein, waar weinig prikkende ogen te vinden zijn. De truc is alom bekend. Verzekeraars zijn dan ook genoodzaakt soms ver te gaan in het onderzoeken van de claim, waarbij onderzoek naar persoonlijke relaties tussen veroorzaker en slachtoffer niet wordt uitgesloten.

Uiteindelijk draagt iedereen bij aan de schade, omdat dit de premies, die al jaren onder druk staan, in de toekomst doet toenemen.