Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Een app-verbod op de fiets? Driekwart van Nederland is voor

Driekwart van de Nederlanders wil een app-verbod op de fiets. Ze zien vaak risicovolle situaties en ongevallen met letselschade gebeuren als gevolg van smartphonegebruik op de fiets.

Het gebruik van de smartphone neemt toe, daarmee ook het gebruik ervan in het verkeer. Ook de toename van (nieuwe) navigatie-apps zorgen dat het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer toeneemt. Aan de andere kant kunnen ze behoorlijk afleiden en zorgen voor levensgevaarlijke verkeerssituaties. Denk aan slingerende fietsers, bijna botsingen en ongevallen met letselschade of nog erger…

App-verbod als oplossing
Om onverantwoord smartphonegebruik op de fiets aan te pakken onderzocht Smartagent Marketresponse (SAMR) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets. Zeven op de tien Nederlanders blijkt het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het fietsen een urgent probleem te vinden waarvoor dringend een oplossing nodig is, zoals een app-verbod. Het onderzoek maakt deel uit van een verkenning naar de meeste effectieve maatregelen om onverantwoord smartphonegebruik op de fiets aan te pakken. Fietsers gebruiken de smartphone tijdens het rijden om:

  • te bellen (37%)
  • muziek te luisteren (34%)
  • berichten te lezen (27%)
  • te navigeren (25%)

Ontmoedigingsbeleid
Er is al het nodige geïnvesteerd als het gaat om ontmoediging. Zo zette het ministerie samen met partners als ANWB, Veilig Verkeer Nederland en TeamAlert campagnes en lessen in om gebruik van social media op de fiets te ontmoedigen. Ook onderzoekt het ministerie technische oplossingen. Vorig jaar heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd dat ze een wettelijk verbod op het appen op de fiets voorbereidt. Lees ook: Tijdens het fietsen je telefoon bedienen moet verboden worden.

Inzicht in risicobewustzijn
Het onderzoek geeft inzicht in het risicobewustzijn en acceptatie van verschillende manieren van gebruik van de telefoon op de fiets. De respondenten is ook gevraagd of en hoe zij zelf de telefoon gebruiken. Daarnaast zijn Nederlanders gepolst of zij een verbod willen en wat zij dan willen verbieden. Zeven op de tien Nederlanders geven aan dat zij het een urgent probleem vinden en 71% meldt dat zij vaak gevaarlijke situaties als gevolg van smartphone gebruik op de fiets zien. Het maakt hierbij nauwelijks uit of deze vragen worden gesteld aan automobilisten of fietsers.

Verschil tussen ouderen en jongeren
In de antwoorden van de respondenten is een duidelijk verschil tussen ouderen en jongeren. Tweederde van de jongeren onder de 35 jaar vindt het gevaarlijk om al fietsend actief met je telefoon bezig te zijn, tegenover circa 92 procent van de ouderen. Maar liefst 90 procent van de 55 plussers vindt het gebruik van een telefoon onacceptabel en is voorstander van een verbod. Tweederde van de jongeren geeft aan dat telefoongebruik onacceptabel is en de helft vindt dat het wettelijk verboden moet worden.
Maar net als bij de alcoholaanpak zal een verbod begeleid moeten worden met andere maatregelen. Denk aan technische innovaties, educatie en campagnes om het gewenste gedrag te stimuleren.

Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu

Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval veroorzaakt door smartphone-gebruik?
Of wilt u weten wie aansprakelijk is is bij letselschade of zelfs overlijden door een smartphonegebruik? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze LetselHelpdesk via ons GRATIS nummer 0800 – 0112.