Terug naar overzicht
± min

Had een op de zes dodelijke slachtoffers van een hartaanval gered kunnen worden?

Bij een op de zes mensen die na een hartaanval overlijdt, zijn voorsignalen door artsen niet opgemerkt. Hadden deze slachtoffers nog geleefd als de voortekenen van een hartaanval wél waren opgemerkt? En heeft u eigenlijk recht op een letselschadevergoeding bij een gemiste diagnose?

U heeft het vast vaker gehoord: mensen die met vage (hart)klachten naar het ziekenhuis gaan. Ze worden onderzocht en keren zonder diagnose weer huiswaarts. Een paar weken later overlijdt deze persoon. Doodsoorzaak: hartaanval. Genoemde situatie blijkt niet op zichzelf te staan. Uit recent grootschalig Brits onderzoek (Imperial College Londen) blijkt dat een op de zes mensen die overlijdt na een hartaanval voorsignalen zou hebben vertoond. De voorsignalen zijn echter niet opgemerkt door artsen.

Het onderzoek werd gepubliceerd in The Lancet. De ziekenhuisdossiers van bijna 136.000 personen die tussen 2006 en 2010 overleden na een hartaanval werden onderzocht. 16 procent van de overleden personen was in de voorafgaande 28 dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. De onderzoekers bestudeerden onder andere:

  • of de patiënt in de vier weken voor zijn overlijden in het ziekenhuis was opgenomen.
  • of de signalen die optreden voor een hartaanval reden waren voor de opname, of dat het ging om een andere oorzaak. In sommige gevallen werden de klachten helemaal niet in het dossier opgenomen.

Diagnose 'gezond hart'
Uit de gegevens bleek dat bij 21.677 patiënten geen enkele vermelding over mogelijke hartaanvalsignalen in het dossier was opgenomen. Bij andere patiënten waren klachten vermeld als flauwvallen, ademtekort en pijn in de borst. Dit werd door de artsen echter niet altijd als een mogelijke voorbode van een hartaanval gezien, omdat het hart verder nog gezond bleek.

Tekortschieten
Hoe het kan dat artsen deze signalen missen? Volgens de hoofdonderzoeker (Perviz Asaria) van het Britse onderzoek schieten artsen vaak tekort bij het opmerken van signalen die kunnen wijzen op een toekomstige hartaanval. Hun ‘corebusiness’ is het behandelen van patiënten die vanwege een hartaanval in het ziekenhuis terechtkomen. Ze zijn minder gericht op preventie, ofwel: op de signalen die kunnen duiden op een hartaanval. Er is meer en uitgebreider onderzoek nodig om te zorgen dat niet meer een op de zes slachtoffers van een hartaanval overlijdt. De onderzoekers noemen als voorbeeld dat artsen meer tijd krijgen om hun patiënten te onderzoeken en te kijken naar hun medisch dossier.

Gerelateerde artikelen:
Letselschade beperkt na reanimatie hartstilstand buiten ziekenhuis
Helft van patiënten kampt na hartstilstand met letsel

Letselschade(vergoeding) door gemiste diagnose?
Fouten maken is menselijk. Maar bij artsen die fouten maken, kunnen de gevolgen voor de patiënt desastreus zijn. Bij medische fouten kan letselschade ontstaan door materiële of immateriële schade heeft opgelopen. In zo’n geval kunt u de arts of het ziekenhuis aansprakelijk stellen. U heeft in dat geval recht op een letselschadevergoeding. Bij een medische fout is het duidelijk dat de fout voorkomen had kunnen worden door anders handelen van de arts.

Maar: is een gemiste diagnose ook een medische fout?
Een arts kan in sommige gevallen aansprakelijk gesteld worden voor een gemiste diagnose. Een gemiste diagnose kan tot gevolg hebben dat het genezingsproces langer duurt, dat een in eerste instantie te genezen kwaal chronisch wordt, en het kan zelfs leiden tot het overlijden van de patiënt. Om een letselschadevergoeding te krijgen moet je kunnen aantonen wat de overlevingskansen waren als de diagnose ‘hartziekte’ wel (op tijd) werd gesteld.

Moeilijkheid is dat het niet altijd is aan te tonen dat door het missen van de signalen en het niet doen van een diagnose heeft A. geleid tot de hartaanval en B. De patiënt daardoor is overleden. Uitgangspunt van de rechter is vaak wat een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in die situatie gedaan zou hebben. Regelmatig wordt een deskundige uit de beroepsgroep gevraagd om daarover te oordelen. Het kan een langdurig proces zijn, waar veel partijen bij betrokken worden.

Vermoedt u dat er sprake is van letselschade of overlijden door een gemiste diagnose?
Wij beantwoorden graag uw vragen over medische missers of gemiste diagnoses. Bel onze helpdesk gratis op 0880 112 129. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar.

Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 - 112 112 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.