Terug naar overzicht
± min

Eigen schuld

Het woordje 'eigen' accentueert het bezittelijk voornaamwoord. Het woordje 'schuld' geeft aan dat het voorval aan iemand is toe te rekenen. De combinatie van de woorden 'eigen schuld' benadrukt dat het de persoon zelf betreft aan wie het voorval is toe te rekenen en ook voor een deel of voor het geheel binnen haar of zijn risicosfeer komt te vallen.

Eigen schuld en aansprakelijkheid

Er zijn een aantal onderverdelingen te maken tot het begrip 'eigen schuld' verval van aansprakelijkheid, bij een nagenoeg 100% eigen schuld;

  • verdeling van de schade aan de hand van de toerekenbare onvoorzichtigheid en genomen risico's;
  • buiten opzet en bewuste roekeloosheid geen invloed op de aansprakelijkheid, zoals bij risicoaansprakelijkheid (bepaalde arbeidsongevallen of verkeersongevallen).

Dronkenschap
Bijvoorbeeld de lifter of duopassagier die meerijdt met een dronken bestuurder, kan 25% tot 50% eigen schuld worden toegerekend