Terug naar overzicht
± min

Eindexpertise

Bij een medische (eind)-expertise zal de medisch adviseur van de belangenbehartiger een aantal onafhankelijke specialisten voorstellen die het medische onderzoek kunnen gaan verrichten, zodat partijen een standpunt kunnen innemen.

Vaak worden deze onderzoeken verricht door specialisten of chirurgen van academische ziekenhuizen. Er kan dan ook worden bepaald aan de hand van specialisten richtlijnen, zoals de ama-guide, welk percentage blijvende invaliditeit of functionele invaliditeit zal dienen te gelden.

Bij functionele invaliditeit zal meer gekeken worden welke beperkingen er kunnen bestaan voor de uitoefening van bepaalde werkzaamheden, hetgeen van belang kan zijn voor de arbeidsdeskundige begeleiding.

Ook zal niet onbesproken kunnen blijven welke toekomstverwachtingen er in redelijkheid zijn te verwachten met betrekking tot de genezing of herstel, verhoogde kans op artrose, psychische problemen en functieverlies.

Niet altijd is er een medische expertise nodig. Bijvoorbeeld als de medisch adviseurs van beide partijen het eens kunnen worden met het innemen van een bepaald standpunt.

Concept vraagstelling bij expertise

Voordat een medische eindexpertise zal worden verricht, dient eerst een concept vraagstelling te worden opgemaakt dat de goedkeuring van de medisch adviseurs van beide partijen kan dragen. De specialist dient zich bij het onderzoek uitsluitend te richten op het beantwoorden van deze aan hem gestelde onderzoeksvragen.