Terug naar overzicht
± min

Ernstig letsel? Ga naar een gespecialiseerd ziekenhuis!

26 januari 2010 - Veel slachtoffers met ernstig letsel welke betrokken zijn geraakt bij een ongeval kunnen beter naar een groot gespecialiseerd ziekenhuis worden gebracht, dan dat ze naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden vervoerd. Ze hebben dan verhoudingsgewijs meer kans op overleven, aldus een onderzoek van prof. L. Leenen. Hij leidde een uitgebreid onderzoek naar traumazorg, in opdracht van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Na onderzoek kwam hij tot de stelliing dat het goed zou zijn als er één groot gespecialiseerd traumacentrum in ons land zou komen, waar letselschade slachtoffers ( met ernstig letsel) geholpen kunnen worden. Hij geeft aan dat dat het best kan geschieden in het midden van ons land.

Uit het onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van de gegevens van 70.000 patiënten, kwam naar voren dat goede zorg veel belangrijker is dan tijd. Wie naar een gespecialiseerd ziekenhuis op grote afstand wordt gebracht, heeft 16 procent meer kans op het overleven van zijn/haar opgelopen letsel.

Momenteel zijn er in Nederland elf specialistische traumacentra. Ambulancechauffeurs bepalen of een patiënt naar zo'n traumacentrum moet of naar een ander ziekenhuis. De vraag is of dat niet anders moet en daarvoor bepaalde richtlijnen moeten worden opgesteld.