Terug naar overzicht
± min

Fraude met uitkeringen zoals WIA, WW en ANW zwaarder bestraft!

Uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank en het UWV is naar voren gekomen dat  steeds vaker uitkeringsfraude wordt opgespoord. Dit kost de Nederlandse belastingbetaler 86 miljoen euro per jaar; ofwel 20 miljoen euro meer dan in het onderzoeksjaar 2010.

Demissionair minister Kamp van Sociale Zaken meldt vandaag in de Tweede Kamer dat de stijging van de fraude bij de sociale uitkeringen in het kader van de WW (Werkloosheids Wet) zelfs met 14 miljoen euro is gestegen naar 64 miljoen euro. Verhoudingsgewijs werd er ook veel 'gerommeld' met uitkeringen uit hoofde van de AOW, Kinderbijslag en de ANW (Algemene Nabestaanden Wet). Hierbij steeg de fraude zelfs met 27% naar 22 miljoen euro.

Voor de vergroting van de pakkans is wel een duidelijke verklaring te geven aldus het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Haar systemen zijn steeds vaker op elkaar afgestemd. Ook bij invallen bij bijvoorbeeld wietplantages of hennepkwekerijen worden ook de systemen van politie en justitie gekoppeld aan de systemen van het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Zo bleek in 2011 dat bij opgerolde kwekerijen 35% van degene die zich actief met de kwekerijen bezighielden een uitkering ontvingen van het UWV.

Aldus de heer Kamp moeten de belachelijk lage boetes bij fraude met minimaal een tienvoud omhoog. Hij streeft er naar dat deze maatregel nog voor de zomervakantie van kracht wordt. De uitkeringfraudeurs moeten niet alleen het onterecht ontvangen gemeenschapsgeld terugbetalen, maar hun uitkering moet door hun actie geheel komen te vervallen. Minsiter Kamp wil met derze actie bewerkstelligen dat op den duur 180 miljoen euro terugkomt. Waar dit bedrag nu exact op gestoeld is, is ons niet bekend geworden.

Overigens is ons niet gebleken dat slachtoffers van letselschade onterecht uitkeringen hebben ontvangen. Daarover zijn, aldus het UWV en de Sociale Verzekeringsbank geen aparte cijfers over bekend. Men verwacht het namelijk niet, omdat binnen die sector ook vanuit veelal werkgevers en aansprakelijke verzekeringsmaatschappijen zicht wordt gehouden op de claims.