Terug naar overzicht
± min

Gebreken aan de weg - bermen

Bermen 1

Voor niet verharde bermen draagt de wegbeheerder geen aansprakelijkheid tegenover weggebruikers die daarin wegzakken of op een andere wijze schade oplopen. Ook het plaatsen van een bord 'zachte berm' is niet vereist. Wie de berm berijdt doet dit, hoezeer dit onder de plaatselijke gesteldheid ook als normaal, zelfs als verantwoord voorkomt, kan dat toch als eigen risico worden beschouwd.

Bermen 2

In het geval er betonnen regels in de berm zijn aangebracht, de z.g. Varkensruggen, die door het hoge gras niet te zien zijn, heeft de rechter echter aangegeven dat hoewel de wegberm normaal gesproken niet voor het verkeer bestemd is, doch er kunnen zich onverwachte omstandigheden voordoen, als het voor een tegenligger uitwijken, zodat een aanrijding voorkomen kan worden.

Nu de betonnen regels in de berm door het hoge gras niet zichtbaar waren is de wegbeheerder tekortgeschoten in diens onderhoudsplicht en dient de gehele schade te worden vergoed.