Terug naar overzicht
± min

Gedragsveranderingen in het verkeer kunnen leiden tot afname van het aantal letselschade zaken.

Nederland is een relatief verkeersveilig land. Om hier opnieuw een schaalsprong te maken in de verkeerveiligheid, gaat Goudappel Coffeng het concept 'safety deal' vernieuwend toepassen: om maatschappelijke energie te genereren. Door vele kleine gedragsveranderingen wil het bureau werken aan de ontwikkeling van een maatschappelijke 'safety-culture'.

Sander van der Eijk, adviseur mobiliteit en samenleving bij Goudappel Coffeng: "Klein is het nieuwe Groot. Om vanuit een relatief veilige situatie zoals in Nederland opnieuw een sprong te maken gaan wij inzetten op cultuurveranderingen. Veel gedragingen hangen namelijk samen met cultuur en omgeving. Met 'safety deals' laten wij mensen afspraken maken - met zichzelf of met een ander - over één concrete gedraging die bijdraagt aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Elke afspraak draagt bij, tezamen zorgen zij voor een vliegwiel."

Het concept 'safety deal' is met enthousiasme ontvangen in het land, zoals tijdens diverse gedragsateliers en de Inspiratiedag Verkeersveiligheid van de provincie Drenthe en binnenkort in de regio Amsterdam. Sander: "Je kan er op allerlei manieren laagdrempelig mee aan de slag. Bewoners, overheden, bedrijven, scholen en verenigingen kunnen met elkaar én onderling 'safety-deals' afsluiten. Er ontstaat een 'community' waar iedereen op kan intekenen. Hoe groter de identificatie, hoe sneller de ontwikkeling van een safety-culture. Zo maken we zoals we dat zeggen 'van de nul een punt: de ambitie om voor nul verkeersslachtoffers te gaan in Nederland."

'Safety deals' zijn gebaseerd op gedragskundige veranderprincipes. Zo laten de adviseurs van Goudappel Coffeng gewenst gedrag zo concreet en specifiek mogelijk benoemen en eisen ze positieve formuleringen. Sander: "Bij een ontkenning, zoals ‘ik ga niet met de auto’ volgt bij ons steevast de vervolgvraag: hoe wel? We laten de mensen hun intenties uitspreken en opschrijven. Dat zorgt voor commitment."

De deals worden op alle mogelijke niveau's gesloten. Voor een verkeersdeelnemer kan een 'safety deal' bijvoorbeeld zijn:"Als ik in de auto stap, doe ik mijn grodel om" of 'Ik houd rekening met mogelijke fouten van mijn mede-weggebruikers en houd daarom afstand". Ook op het niveau van scholen, sportverenigingen of ook ambtelijk niveau is 'deal making' een uitstekende manier om ter verbetering van de verkeersveiligheid kleine, maar vooral concrete, stappen te zetten.

De 'safety deals' zijn een effectieve invulling van een actieplan verkeersveiligheid, waarmee Nederland de komende tijd aan de slag gaat. De aanpak past in de groeiende belangstelling voor 'gedrag' als analyse- en oplossingsrichting. Sander: "Het gaat om de juiste combinatie van harde infra en de zachte hand van (onbewuste) gedragsbeinvloeding, en alles wat daar tussen zit. Gedragsverandering is maatwerk en zeker niet eenvoudig. Het gaat met kleine stapjes. Door al die kleine deals inzichtelijk te maken, wordt voor iedereen duidelijk dat ook zijn bijdrage het verschil maakt. Ik zei het al: Klein is het nieuwe Groot".

Als redactie van letselschade.nl juichen wij de initiatieven toe om het aantal letselschade zaken te laten afnemen. Of daadwerkerlijk minder mensen letselschade oplopen door deze actie, valt nog te bezien.

Bron: Goudappel Coffeng Mobiliteit Adviseurs

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.