Terug naar overzicht
± min

Gemeente aansprakelijk voor putdeksel

Rechtspraak.nl - 27-05-2009.

Letselschade, aansprakelijkheid voor opstallen Artikel 6:174 BW De gemeente wordt aansprakelijk geacht op grond van artikel 6:174 BW voor schade als gevolg van een val over een putdeksel die drie centimeter boven het gewone trottoir uitstak. Het trottoir voldeed niet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mochten worden gesteld.