Terug naar overzicht
± min

Gesubsidieerde rechtsbijstand verdwijnt, Letselschade .nl blijft GRATIS!

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven weet zich inmiddels gesteund door coalitiepartner PvdA in zijn voorstel gesubsidieerde rechtshulp aan banden te leggen. Het is een heel simpel verhaal... 'het wordt gewoonweg te duur!' In een interview voor NOS Televisie geeft Teeven aan dat veel mensen met een laag inkomen relatief snel naar het rechtsmiddel van procederen grijpen op het moment dat men in een juridisch conflict beland. Bij meer draagkrachtigen worden vaak andere wegen gezocht van overleg, alvorens naar dit middel wordt gegrepen, aldus Teeven. Er is voor minder draagkrachtigen vrijwel geen drempel te gaan procederen, omdat hun eigen bijdragen zeer laag zijn en het hen verder niets kost. Het belast ook vaak onnodig het justitieel apparaat.

Bij letselschade zaken is het duidelijk. Zolang de zaak buiten rechte blijft, is de aansprakelijke partij of verzekeraar verplicht naast de letselschade ook de kosten van juridische bijstand te voldoen. Treedt een persoon in rechte, dan zal de rechter bij het verkrijgen van zijn gelijk in een letselschade zaak, vaak een deel van de kosten toewijzen. Een slachtoffer blijft dan veelal met een deel van zijn of haar kosten voor juridische bijstand zitten.

Het ziet er dus naar uit dat procederen in een letselschade zaak voor minder vermogenden, niet meer mogelijk is op basis van een zogenaamde toevoeging. Goede rechtshulpverleners bieden hierbij uitkomt. Heeft u vragen over (gesubsidieerde) rechtshulp bij letselschade, bel ons dan GRATIS op ons nummer 0800- 0112. Wij helpen u aan GRATIS rechtshulp en verlenen gratis bijstand. Dat blijft zo!

De sociaal recht advocaten vinden dat Teeven veel te kort door de bocht gaat. Nu hij zijn bezuinigingen binnen het gevangeniswezen niet kan halen, gaat dat over de rug van de minder vermogenden die straks hun recht niet meer kunnen krijgen nu hun recht op gesubsidieerde rechtshulp gaat vervallen. Teenven vindt dat dit meevalt en dat er voldoende instanties zijn die ook minder kapitaalkrachtigen bij letselschade en bij andere juridische zaken kosteloos of tegen een geringe bijdragen verder kunnen helpen.

'Het kost ons allemaal te veel!' aldus Teeven die hiermee de belastingbetaler tegemoet wenst te komen. Wij moeten bezuinigen en dit is een redelijk goed alternatief om de dure en subsidivretende machine stil te zetten.

Wij zullen u, als redactie van letselschade.nl, op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit vlak.