Terug naar overzicht
± min

Gezinsverband

Hertrouwen of samenwonen van de ouder heeft in aanvang geen invloed op het vorderingsrecht van de kinderen. Wel zal mee kunnen wegen de hertrouwkansen en de tijd dat met samen woont of gehuwd is geweest.

Verder kan men er van uitgaan dat bij 20 jaar samenwonen de kans kleiner is dat men uit elkander gaat dan bij twee weken. Zulke aspecten zullen altijd bij het afwegen van de behoeftigheid van de nabestaande worden meegewogen volgens de principes van redelijkheid en billijkheid.

Voor schadevergoeding is vereist dat samenwoning en het verstrekken van onderhoud zonder het overlijden zouden zijn doorgegaan en dat de rechthebbende niet zelf in die mate in zijn onderhoud kan voorzien.