Terug naar overzicht
± min

Hoe ontstaat dystrofie? Post-traumatisch dystrofie

Mogelijke complicaties bij letselschade

Het is vaak een ongewone reactie bij letselschade/ verwondingen van het weefsel in de arm of het been. Zo wordt de omgeving van de plek waar men een letsel heeft dik, soms rood, soms blauwkleurig, warm of voelt het juist koud en pijnlijk aan. De pijn kan binnen in zitten maar ook bij het aanraken optreden. Haargroei en nagelgroei kunnen veranderen, soms komen botvergroeiingen voor. De gewrichten kunnen verstijven en kan het zelfs tot blijvende invaliditeit leiden.

In de loop van de tijd neemt de pijn soms toe en kan de pijn onverdraaglijk worden. De plek wordt stijf en ontstaat er een doof gevoel. De plek kan gaan zweten, het bot kan ontkalken. Bij ernstige verschijnselen kunnen bewegingsbeperkingen ontstaan. Vaak wordt het breken van een arm of been of het langzame herstel als oorzaak de verkleuring of klachten gezien en niet in verband gebracht met dystrofie.

Dystrofie komt alleen voor in de ledematen, maar kan bijvoorbeeld na het breken van de enkel een heel been aantasten. Er zijn een aantal typeringen van dystrofie. Het is aan de arts de klachten zo spoedig mogelijk te herkennen. Soms is dat moeilijk, omdat het ‘startletsel’ niet goed is aan te geven. Van belang is echter dat dystrofie zo spoedig mogelijk herkend kan worden, zodat de behandelingen kunnen worden begonnen.